Eerste Kamer wil meer tijd voor behandeling Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Eerste Kamer wil meer tijd voor behandeling Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Eerder deze week heeft de Eerste Kamer de stemming over het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen uitgesteld. De Kamer verzocht om nog een derde termijn van behandeling om aansluitend alsnog te stemmen.

In eerdere termijnen van behandeling toonde de Eerste Kamer zich kritisch ten aanzien van de doeltreffendheid, de werkbaarheid en de lastendruk van het wetsvoorstel. Naar aanleiding van deze bezwaren van de Kamer heeft de Minister van SZW een aantal toezeggingen gedaan om de Kamer tegemoet te komen. Zo wil de Minister werkgevers extra tijd en ruimte bieden voor het verplicht opstellen van een werkwijze voor werving en selectie en wordt de handhaving door de Arbeidsinspectie pas per 1 juli 2027 van kracht (in plaats van per 1 juli 2025: de beoogde ingangsdatum van de wet). De Arbeidsinspectie voert in de periode tot 1 juli 2027 alleen verkennende inspecties uit.