Eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Nieuws
geplaatst op 27-11-2019  

DFO, Scildon en Cardif hebben een analyse gepubliceerd waarin ze verklaringen zoeken voor een daling in de nieuwe productie van ORV’s en woonlastenbeschermers. Het is natuurlijk goed als zo’n daling aandacht krijgt, maar dan moet je dat eerst goed onderzoeken en niet meteen de noodklok luiden en bij de toezichthouder neerleggen. Deze manier van werken vinden wij te snel, niet goed gefundeerd en niet goed doordacht.

De daling die DFO en de 2 verzekeraars zeggen waar te nemen is ingezet in een periode met veel grote veranderingen zoals het provisieverbod, schandalen rond orv’s/woonlastenbeschermers én forse aanscherping van de leennormen. Hoe voor de conclusie over de daling van het aantal consumenten met een ORV is gerekend met oversluiters en verhuizers is bovendien onduidelijk. Voor zover er al sprake zou zijn van een forse daling is het de vraag hoe schadelijk dit is. In de oproep wordt hier niet of zeer beperkt op ingegaan.

Daarmee is het luiden van de noodklok op dit moment voorbarig. Wel is zinvol om goed in kaart brengen hoe groot een daling is, in hoeverre die daling onwenselijk is en wat de echte oorzaken zijn. Wij herkennen namelijk de trend dat de invoering van provisieverbod tot een druk op kosten, snelheid en eenvoud heeft geleid, terwijl leidraden van de AFM juist zware eisen stellen aan de bewijslast voor het gegeven advies voor een specifiek product. Dit zet druk op de toegang tot advies. Nader onderzoek is dus op zijn plaats. Adfiz stimuleert dit nader onderzoek.

Categorien: Hypotheken