Duik in het Meerjarenplan 2024-2027 – deel 3 - Financieel fit, nu en later

Duik in het Meerjarenplan 2024-2027 – deel 3 - Financieel fit, nu en later

In januari zijn we gestart met het uitlichten van onderwerpen uit het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027. Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is de maatschappelijke meerwaarde van onze sector verder te vergroten. Daarmee versterken we de positie van zowel de branchevereniging als van individuele advieskantoren.

Tijdens de laatste ALV brak Roger in zijn speech een lans voor de waarde van advies. Hij riep op samen ervoor te zorgen dat overheid, klanten en belangenorganisaties ten volle begrijpen dat financieel advies veel meer omvat dan alleen productadvies. Actieve betrokkenheid bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken levert hier een bijdrage aan. In een serie van 3 berichten gaan we kort in op de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken waar we als sector collectief kunnen bijdragen aan de oplossing. Een vorig bericht ging in op risicobeheer, verzekerbaarheid en preventie. In dit bericht ligt de nadruk op financiële gezondheid.

Financieel fit, nu en later

Na jaren in de luwte is het bestaanszekerheid het afgelopen jaar weer een actueel thema geworden. Toch is het niet speciaal een thema van nu en voor vandaag. Veel van de huidige problemen hebben hun wortels in het verleden, en urgente interventies lossen zonder lange termijn perspectief de problemen van de toekomst niet op.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst stonden we ook stil bij een ander, minstens zo belangrijk, inzicht, namelijk dat zorgen over bestaanszekerheid niet het exclusieve domein zijn van huishoudens met lage inkomens. Een onjuiste balans tussen inkomen en uitgaven, tussen bezit en krediet, tussen nu en later, kan voor iedereen resulteren in grote financiële kwetsbaarheid. Een etiket dat volgens de onderzoekers van Deloitte op maar liefst 6 van de 10 Nederlandse huishoudens van toepassing is. En de helft hiervan is zelfs financieel ongezond. En dan heb je het nog niet over onverwachte schokken in maatschappelijk beleid of het persoonlijke leven die acuut grote financiële problemen kunnen veroorzaken. Zelfs voor mensen die nu financieel gezond heten te zijn.

Robuust en voorspelbaar overheidsbeleid helpt enorm, maar mensen kunnen ook zelf bijdragen aan een robuustere en voorspelbaardere financiële situatie. Financieel advies speelt daarin een grote rol. Dat kan gaan om signalering en doorverwijzing van mensen met een hulpvraag voor budgetcoaching of schuldhulp, of het bieden van inzicht in de huidige financiële situatie. Maar het kan ook gaan om advies op het gebied van financiële planning en vermogen, of risico’s en preventie. Om het in beweging zetten en houden van mensen.

Wij laten aan stakeholders zien dat adviseurs hier een belangrijke bijdrage leveren door:

  • mensen bewust verder te laten kijken om zo de balans te kennen en bewaren tussen risico’s die je wilt accepteren en die je moet mitigeren en tussen wensen voor nu en wensen voor later.
  • werkgevers te helpen de financiële fitheid van hun medewerkers te verbeteren.
  • de pensioentransitie te benutten om breder inzicht in de financiële situatie nu en later te stimuleren.
  • duidelijk te maken wat de waarde van een adviseur is om de stap naar professionele hulp makkelijker te maken.

Het eerder ontwikkelde Waarde van Advies model van de University of Applied Sciences waar wij aan hebben bijgedragen is hier een voorbeeld van. Net als de meest recente uitgave van het Adfiz Magazine met het thema Fit

Naast het vertellen van deze verhalen over de waarde van advies zullen we de komende jaren ook:

  • Samenwerken met overheid, politiek en andere belangenpartijen om drempels naar professioneel advies weg te nemen en zo de advieskloof te verkleinen.
  • Samenwerken met partners als MKB Nederland, brancheverenigingen, aanbieders, vakbonden en NIBUD om de financiële fitheid van Nederlanders te bevorderen en financieel fit programma’s bereikbaarder te maken.
  • Alternatieve financieringsmogelijkheden van financieel fit programma’s via CAO’s, verzekeringen of werkkostenregeling onderzoeken.
  • Adviseurs helpen met tools voor eigen financieel fit programma’s.

>> Je vindt hier het hele Meerjarenplan