DORA update

DORA update

Financiële instellingen, maar ook de grote intermediairs (250 fte en meer) vallen onder DORA, de Europese verordening inzake digitale weerbaarheid (zie ook ons kennisportaal Digitale weerbaarheid). De verordening zelf is inmiddels gepubliceerd en direct van toepassing binnen de EU. In dit bericht informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom de Europese DORA verordening.

RTS’en
De standaarden en nadere regels van de verordening worden uitgewerkt in Technische Standaarden. Een deel is daarvan inmiddels bekend en gepubliceerd maar een deel nog niet. Zodra deze bekend zijn dan laten we dit weten. De concept RTS’en die recent zijn geconsulteerd geven een goede indicatie van hoe de definitieve standaarden eruit zullen zien. Laat het ons weten als je deze wilt ontvangen.

Scope
Om te bepalen of een financiële onderneming onder de DORA-scope valt is de Europese definitie van middelgrote en micro ondernemingen van belang. Ondernemingen die groter zijn dan middelgroot en micro vallen namelijk onder de scope. Middelgroot zijn volgens de definitie ondernemingen met minder dan 250 fte in dienst en een jaarlijkse omzet van minder dan €50 miljoen of een balanstotaal hebben van minder dan €43 miljoen. In de jaarlijks opgave aan de AFM voor de marktmonitor worden deze cijfers opgevraagd. Op basis daarvan kan je dus bepalen of je wel of niet onder de scope valt. Ook voor ondernemingen die net niet onder de scope vallen is van belang om hiermee rekening te houden omdat je bij groei alsnog onder de scope kunt komen te vallen.  

Updates AFM
De AFM publiceert regelmatig updates met uitleg over de regelgeving. De laatste update is van het 1e kwartaal 2024. Er volgen nog meerdere updates. Wij houden je op de hoogte.

Mocht je onder DORA vallen en specifieke updates willen ontvangen, laat het ons dan weten via info@adfiz.nl.