Directeur CPB kritisch over verregaande risico-selectie verzekeraars

Nieuws
geplaatst op 15-7-2019  

In een interview met NRC waarschuwt CPB-directeur Laura van Geest voor de schaduwzijden van digitalisering in de verzekeringssector. Van Geest signaleert dat nieuwe technologie het verzamelen en analyseren van klantdata steeds eenvoudiger maakt. Zij vreest dat deze trend ertoe leidt dat de solidariteit onder druk komt te staan.  

De CPB-directeur plaatst de kanttekeningen in het kader van de sociale zekerheid. Met Van Geest is Adfiz van mening dat het voor het MKB mogelijk moet blijven om zich tegen een redelijke prijs te verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. In de plannen voor de verzuim-ontzorg-verzekering zijn hier enkele waarborgen voor ingebracht. Wij zullen ook nauwgezet volgen of de verzuim-ontzorg-verzekering de positie van de MKB-ondernemer ook daadwerkelijk gaat verbeteren.  

In NRC pleit Van Geest daarnaast voor het onderzoeken van de mogelijkheden om als overheid een publieke verzekering in de markt te zetten als alternatief naast bestaande private oplossingen. Adfiz is sceptisch over deze oplossingsrichting. Privatisering van de WIA heeft juist aangetoond dat gecontroleerde marktwerking juist zorgt voor betere oplossingen tegen lagere kosten.  

Het interview met Laura van Geest kun je via deze link teruglezen. 

Categorien: Zorg en inkomen