De transitieperiode voor de Brexit loopt af per 1-1-2021

De transitieperiode voor de Brexit loopt af per 1-1-2021

Door alle actualiteit rondom COVID19 is de Brexit in de publieke aandacht wat naar de achtergrond gegaan. Dat is onterecht want Brexit is nog onverminderd een issue voor jou, verzekeraars en met name ook voor je klanten die zakendoen met het VK. 

De transitie periode voor de Brexit loopt af per 1-1-2021. Dat is een jaar na de Brexit van eind januari 2020 waarmee het VK een derde land is geworden voor de EU. Na deze transitieperiode zijn er een aantal opties mogelijk, zoals: 

  • een verlenging van de overgangsperiode met (waarschijnlijk) twee jaar,  
  • het einde van de overgangsperiode met handelsovereenkomsten tussen het VK en de landen van de EU, of  
  • het einde van de overgangsperiode zonder handelsovereenkomsten. 

Op dit moment bestaat helaas nog geen zekerheid over wat er na afloop van de transitieperiode gaat gebeuren. EIOPA de Europese toezichthouder heeft onlangs wederom een oproep gedaan aan verzekeraars en intermediairs om zich voor te bereiden op het einde van de transitie periode. Wij hebben meerdere malen aandacht besteed aan de gevolgen voor jou van Brexit. Bij uitblijven van een verdrag over uittreding met de VK zal een harde Brexit, waarbij de VK een derde land wordt, de realiteit zijn. Hieronder informatie over de verschillende scenario’s: 

VK-verzekeraars die zakendoen in Nederland 
Na de transitie periode kunnen VK-verzekeraars en intermediairs geen gebruik meer maken van IDD/Solvency II passports. Veel VK-verzekeraars hebben inmiddels gekozen voor een zetel in de EU om de dienstverlening te kunnen voortzetten. Lloyds is daarvan een bekend voorbeeld. VK-verzekeraars die dat niet hebben gedaan kunnen hun dienstverlening dus niet voortzetten. Een actieve benadering van dit soort contracten is van belang, zodat de dienstverlening kan worden voortgezet. Informeer bij de VK-verzekeraar naar de continuïteit van de dienstverlening in de EU of zorg bijtijds voor een nieuwe risicodrager. 

Als je actief bent in het VK 
Het kan zijn dat je als intermediair actief bent in de VK-markt. Er is de mogelijkheid van een UK Temporary Permissions Regime (TPR) om tijdelijk zaken te kunnen blijven doen in het VK. Dat moet je wel bijtijds aanvragen bij de Britse toezichthouder FCA. Daarmee kun je klanten voorlopig blijven bedienen in het VK.  

Voortzetting dienstverlening Nederlandse verzekeraars in de UK vanwege EU-dekking 
Het kan zijn dat je klanten risico’s hebben in het VK. Meerdere Nederlandse verzekeraars geven inmiddels bij de EU-dekking aan dat zij risico’s in het VK niet meer dekken. Deze klanten moeten voor hun risico’s in het VK een VK-risicodrager zoeken. Dat levert vaak extra kosten op. Het kan zijn dat je zelf de klant van dienst kunt zijn in het VK of dat je voor dienstverlening in het VK samenwerkt met een VK-bemiddelaar. Hou er dus rekening mee dat je bij klanten met een risico in het VK tijdig een nieuwe risicodrager vindt. Mogelijk biedt de Nederlandse verzekeraar een oplossing voor de risico’s in het VK. Informeer bijtijds bij de Nederlandse risicodrager. 

Additioneel voor de groot zakelijke markt: VNAB model clausule voor de grootzakelijke markt in ontwikkeling 
Vanwege vele vragen over de uitleg van het dekkingsgebied Europa zoals opgenomen in de VNAB modelvoorwaarden is de VNAB bezig om voor de groot zakelijke markt een model clausule te maken inzake Brexit. Wij informeren je hierover zodra deze bekend is.  

Partijen uit het VK die in Nederland zaken willen doen 
Tenslotte zijn er ook verzekeraars en intermediairs uit het VK die zakendoen of willen gaan doen in Nederland of in de EU. Makelaars uit de VK kunnen contact opnemen met de AFM voor een vergunning in Nederland. De AFM heeft daarvoor een contactadres: brexit_application@afm.nl. Verder informatie is te vinden op de site van de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen/brexit-vestiging-nl 

Meer informatie over Brexit en de gevolgen vind je op de volgende sites:
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/brexit 
https://www.dnb.nl/nieuws/publicaties-dnb/dossier-brexit/index.jsp 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit 
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/brexit