De AFM wijst collectieve vergunninghouders op mogelijke aanpassing van beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de eisen van de Wft

De AFM wijst collectieve vergunninghouders op mogelijke aanpassing van beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de eisen van de Wft

Collectieve vergunninghouders hebben van de AFM onlangs een brief gehad waarin de AFM aangeeft dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van sommige vergunninghouders niet voldoet aan de eisen van de Wft voor wat betreft de verzekerde bedragen. De Wft eist dat de minimaal verzekerde bedragen van toepassing is op elke aangesloten onderneming individueel.

De AFM geeft in de brief aan dat vanwege de wettelijke norm het verzekerde bedrag van toepassing moet zijn op elke aangesloten onderneming individueel. De invulling daarvan laat de AFM aan de markt, als de dekking maar op het vereiste Wft niveau komt. Vergunninghouders van wie de verzekering niet voldoet, hebben tot eind dit jaar om de verzekering aan te passen. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars zijn al eerder hierover geïnformeerd in verband met de haalbaarheid van de aanpassingstermijn zoals in de brief genoemd.

Het is van belang voor alle betrokkenen dat dit op een goede wijze wordt opgelost. De oplossing zal verschillen per verzekeraar. Mocht je er niet uitkomen met je verzekeraar dan kan een andere verzekeraar mogelijk wel een oplossing bieden. Als hierover knelpunten zijn dan horen we dat graag via info@adfiz.nl. Wij hebben hierover contact met de AFM.