De AFM-onderzoek naar de markt voor (klein)zakelijke en particuliere cyberverzekeringen

De AFM-onderzoek naar de markt voor (klein)zakelijke en particuliere cyberverzekeringen

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de markt voor (klein)zakelijke en particuliere cyberverzekeringen. De toezichthouder ziet een toename van cyberrisico’s, maar signaleert ook dat de markt voor cyberverzekeringen zich nog moet ontwikkelen. De AFM wijst in de gepubliceerde verkenning op het belang dat verzekeraars zorgen voor betere vergelijkbaarheid en transparantie van de dekking van cyberverzekeringen, zodat klanten en adviseurs in staat worden gesteld om de juiste risico’s af te dekken.

Wij herkennen de problemen die de AFM signaleert over cyberverzekeringen. Het is van belang om niet alleen te kijken naar de cyberdekking, maar ook naar de preventie-eisen vóór aangaan van de verzekering en tijdens de looptijd. Aandacht voor preventieve maatregelen is immers een belangrijk onderdeel van de dienstverlening aan particulieren én bedrijven bij cyberrisico’s. Dekking is namelijk alleen mogelijk als de preventie op orde is. Het is belangrijk dat de preventie-eisen die de verzekeraar stelt duidelijk zijn, aansluiten bij de risicosituatie van de betreffende onderneming en, ondanks de dynamiek van cyberrisico’s, in zekere mate bestendig zijn. 

Tegelijk is ook de bewustwording bij de ondernemer van belang. In de grootzakelijke markt is er bij ondernemers het nodige begrip over cyberrisico’s. Dat is anders in de klein-zakelijke markt, die vooral gebaat is bij een basisoplossing voor cyberrisico’s (inclusief preventie), die aansluit bij het profiel van klein-zakelijke ondernemingen.

De AFM roept in de verkenning de sector op om gezamenlijk te kijken hoe kan worden bijdragen aan oplossingen. Adviseurs hebben kennis en ervaring met deze markt en werken hier graag samen.