De aanpassingen overdrachtsbelasting in 2021 op een rij

Nieuws
geplaatst op 28-12-2020  

Komend jaar vinden er een aantal aanpassingen in de overdrachtsbelasting plaats. Deze waren op Prinsjesdag al aangekondigd, maar zijn met de goedkeuring van het Belastingplan 2021 door de Eerste Kamer nu ook definitief. In dit ledenbericht een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Geen overdrachtsbelasting voor starters
Vanaf 1 januari 2021 hoeven woningkopers tussen de 18 en 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer te betalen. De vrijstellingsgrens is gesteld op een woningwaarde van € 400.000. Als de waarde van de woning boven deze grens ligt, moet over het volledige bedrag overdrachtsbelasting worden betaald. Omdat hier aanvankelijk onduidelijkheid over was, heeft de overheid besloten dat de vrijstelling tot 1 april 2021 ook geldt voor woningen met een waarde boven de € 400.000. Op het moment dat een van de woningkopers 35 jaar of ouder is, geldt de vrijstelling enkel voor het deel van de jongste partner. Alle andere voorwaarden vind je hier terug.

Verhoogde overdrachtsbelasting voor beleggers
Kopers betalen vanaf 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting als ze niet zelf in de woning gaan wonen. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een woning ten behoeve van verhuur, gebruik als recreatiewoning of schenking aan een kind. Tweede woningen vallen per definitie onder het 8%-tarief.

Op de website van de Rijksoverheid kun je een handig stroomschema terugvinden, waarin je kunt terugvinden voor welke koper welk tarief gaat gelden.

Advieskansen
Met de aanpassing van de overdrachtsbelasting én de leennormen in 2021 ontstaan er voor klanten mogelijk kansen op de huizenmarkt die in 2020 financieel nog niet in staat waren de gewenste woning ook daadwerkelijk te kopen. Ook kan het voor klanten tot 35 jaar interessant zijn om hun hypotheek (alsnog) voor 1 april 2021 te laten passeren, omdat tot dat moment ook bij woningen boven de € 400.000 gebruik gemaakt kan worden van de vrijstelling overdrachtsbelasting. Om dit onderwerp eenvoudig proactief bij je klanten onder de aandacht te brengen hebben we alvast een nieuwsbericht gemaakt op FinFin. Dit artikel kun je gebruiken voor je eigen nieuwsbrief of website.

Categorien: Hypotheken