Dazure, Nationale-Nederlanden en TAF genomineerd in categorie Ketenefficiency van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Dazure, Nationale-Nederlanden en TAF genomineerd in categorie Ketenefficiency van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

55 initiatieven werden aangemeld voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De afgelopen weken zijn de jury’s bijeengekomen om de genomineerden vast te stellen. Voor het thema Ketenefficiency heeft de jury onder leiding van voorzitter Wim Henk Steenpoorte de volgende initiatieven genomineerd (in alfabetische volgorde):

Nominatie 1: Dazure met ‘Een modern acceptatieproces met AI’

Van de verzekerden die een uitgebreider medisch traject volgden, werd uiteindelijk toch een groot aantal op normale voorwaarden geaccepteerd. In feite worden voor deze aanvragen de medici (intern en extern) onnodig belast. Op basis van de data-analyse heeft Onesurance een volledig transparant algoritme gebouwd dat met predictive analytics op basis van de ingevulde elektronische gezondheidsverklaring direct een betrouwbare voorspelling kan doen welke kandidaat verzekerden op normale condities geaccepteerd kunnen worden. Het algoritme kan op basis van de interactie met de acceptanten bijleren. Het doel is de medisch acceptant/ adviseur gericht te laten werken op de meer ingewikkelde (gecombineerde) risico’s. Zo kan Dazure niet alleen de medische kosten flink verlagen, maar ook het proces voor de kandidaat verzekerde een stuk versnellen en prettiger en logischer maken.

Nominatie 2: Nationale-Nederlanden met ‘Automated call logging’

Automated call logging verkort de afhandeltijd na de oproep door de NN call-agents te voorzien van een automatisch gegenereerde samenvatting. Naast efficiency zorgt deze geautomatiseerde samenvatting voor verhoogde kwaliteit van de vastlegging van gesprekken. Hierdoor zijn call-agenten beter geïnformeerd over een vorig contact moment en kunnen zij zich concentreren op de daadwerkelijke klantvraag en hun vragen efficiënter oplossen in plaats van tijd te besteden aan het maken van aantekeningen.

Nominatie 3: TAF met Inkomensverklaring

Bij het AOV product InkomenZeker neemt TAF de administratieve last bij het vaststellen van het te verzekeren inkomen weg bij de ZZP-er en de financieel adviseur. Op basis van een digitale portal kan een ZZP-er of adviseur de benodigde inkomensgegevens digitaal uploaden. De specialisten van Raadhuys, een groot en onafhankelijk buro gespecialiseerd in het vaststellen van inkomens- en bedrijfswaarderingen, binnen 48 uur volledig objectief het te verzekeren inkomen bepalen. De afgegeven inkomensverklaring wordt een op een overgenomen door TAF als het te verzekeren inkomen. Zo hebben klant en adviseur een volledig objectief te verzekeren inkomen. Mocht het tot een claim of uitkering komen dan zal die volledig gebaseerd zijn op het objectief vastgestelde inkomen (geen toetsing achteraf).

Morgen worden de genomineerden in de categorie Verzekerbaarheid bekend gemaakt. De uiteindelijke winnaars per categorie worden op 11 januari 2024 bekend gemaakt tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst. Wil je daar ook bij zijn, klik dan hier.