COVID 19 en de Europese agenda

COVID 19 en de Europese agenda

Veel van de wet- en regelgeving van onze sector komt direct of indirect uit Europa zoals Solvency II, de IDD, MIFID II en de regels inzake witwassen (de wwft). Ook voor de Europese regelgever is duidelijk dat op dit moment - op zowel Europees als nationaal niveau - de prioriteit ligt bij ondersteuning van consumenten en bedrijven bij de impact van de coronacrisis.  

De Europese toezichthouder EIOPA heeft eerder al aangegeven wat haar verwachtingen zijn over de inzet daarbij van de partijen in de financiële sector, waaronder intermediairs, in de diverse EU lidstaten. Het is goed om te zien dat tegelijk ook door de voorzitter van EIOPA, Gabriel Bernardino, waardering wordt uitgesproken voor de inzet van intermediairs en voor de wijze waarop verzekeraars en intermediairs doorgaan met hun dienstverlening aan hun klanten: “Many have shown flexibility and consideration of the unusual circumstances that their staff and customers find themselves in”. 

Tegelijk spreekt hij de verwachting uit dat de huidige crisis de sector verandert. Digitale technologie zal steeds belangrijker, steeds meer beschikbaar en steeds normaler worden in de contacten en in de dienstverlening naar de klant. Daarbij wijst hij ook op de risico’s van verdere digitalisering in vorm van cybercriminaliteit en financiële uitsluiting van bepaalde groepen. Hij roept toezichthouders en beleidsmakers op hier oog voor te hebben. 

Dat signaal is terecht. Digitalisering is een grote kans met tegelijk ook nieuwe risico’s die de wetgever bij toekomstige regelgeving moet meenemen. Daarbij is van belang dat de wetgever oog heeft voor de rol van de financiële adviseur. De crisis toont immers aan hoe belangrijk het is om dicht bij die klant te zijn en vanuit zijn omstandigheden te kijken naar oplossingen.  

Dat gesprek met de Europese en nationale regelgevers gaan we graag aan via Adfiz en via onze Europese koepel BIPAR. Inmiddels begrijpen we dat veel lopende wetgevingsinitiatieven vanuit Europa, zoals de herziening van Solvency II en de herziening van de IDD, door de crisis vertraging oplopen. Dat geeft de wetgever de mogelijkheid om de huidige ervaringen mee te nemen in deze wetgevingstrajecten.