Coulance aanbieders bij betalingsproblemen klanten

Nieuws
geplaatst op 23-3-2020  

Door de toenemende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen consumenten en bedrijven problemen ondervinden bij de betaling van hun maandlasten zoals de hypotheek, verzekerings- of pensioenpremies. Er begint steeds meer duidelijkheid te komen hoe aanbieders hier mee om gaan.

Pensioenen

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken. Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen de getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk worden geboden.

Meer informatie

Hypotheken

Banken en verzekeraars hebben toegezegd alles op alles te zetten om ook particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. consumenten zich te melden als zij door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen. De aanbieders geven aan daarbij maatwerk te bieden en waar mogelijk coulant te zijn om zo samen een passende oplossing te vinden.

Verzekeringen

Voor verzekeringen zijn we in gesprek met het Verbond over de vraag of de premiebetaling – ongeacht in de incassovorm - tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking te verliezen, als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus? We verwachten ook hierover op korte termijn een algemene verklaring. Intussen ontvangen wij wel al berichten van individuele verzekeraars die ook voor verzekeringspremies (zowel provinciaal als volmacht) maatwerk of generieke coulance hanteren.

Andere vragen?

Meer informatie over het coronavirus vind je op www.adfiz.nl/corona. Heb je vragen? Mail die dan naar info@adfiz.nl, o.v.v. coronavraag.

Categorien: coronavirus