Corona en hypotheekaanvragen: ondernemers

Nieuws
geplaatst op 26-5-2020  

Ondanks de coronacrisis blijft de druk op de huizenmarkt onverminderd groot. Wij krijgen van veel adviseurs te horen dat zij nog altijd erg druk zijn met hypotheekaanvragen voor klanten die een nieuwe woning hebben gekocht. De coronacrisis heeft echter wel impact op het aanvraagtraject zelf. Middels een tweeluik gaan we in op deze gevolgen. Vandaag de ondernemers. Morgen volgt een ledenbericht over de gevolgen van de coronacrisis voor hypotheekaanvragen voor werknemers in loondienst. 

Sinds het begin van de coronacrisis begonnen geldverstrekkers massaal aanvullende vragen te stellen bij hypotheekaanvragen voor ondernemers. Aan de ene kant is dit begrijpelijk. Op sommige sectoren is de impact van de coronacrisis nu al erg groot. Daarnaast is het ongewenst dat klanten – in dit geval ondernemers – al op korte termijn niet in staat blijken de hypotheeklasten te voldoen. Tegelijkertijd werd met deze aanpak door geldverstrekkers de rol en verantwoordelijkheid van de adviseur miskend en zorgde de verscheidenheid en openheid aan vragen voor onduidelijkheid en vertraging in het aanvraagtraject. Gelukkig kwam NHG vrij snel met een uniforme vragenlijst, die veel geldverstrekkers ook voor niet NHG-dossiers nu hanteren.  

Aan alle ondernemers wordt bij de aanvraag van een Inkomensverklaring de volgende extra vraag gesteld: Wordt jouw onderneming financieel getroffen door de coronacrisis? 

Op het moment dat bovenstaande vraag met ‘ja’ beantwoord wordt, is er nog een aantal verdiepende vragen, nl.:  

  1. Op welke wijze wordt de ondernemer getroffen door de Coronacrisis? 
  2. Op welke wijze is de ondernemer van plan om hiermee om te gaan?  
  3. Hoe zal dat financieel uitpakken?  
  4. Is er overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan? 
  5. Heeft de ondernemer nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?  

Van adviseurs kregen wij regelmatig te horen dat deze vragen in de praktijk tot onduidelijkheid leiden. Op verzoek van Adfiz en OvFD heeft NHG een toelichting bij deze vragen gepubliceerd. Wij hopen dat hiermee de onduidelijkheid is weggenomen en dat je goed in staat bent deze vragen met de klant in te vullen. 

Kom je er alsnog niet uit met geldverstrekker? Of worden er andere vragen gebruikt? Laat het ons weten via info@adfiz.nl  

 

 

Categorien: Hypotheken