Consultatieronde wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Consultatieronde wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar (104 weken) tenminste 70% van het loon door te betalen. Gedurende deze periode moeten zowel werkgever als werknemer actief aan re-integratie werken. Deze re-integratie is gericht op terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer bij de eigen werkgever (eerste spoor re-integratie). Daarnaast kan ook gekeken worden naar re-integratie bij een andere werkgever (tweede spoor). In praktijk wordt deze optie vanaf het tweede ziektejaar meegenomen. 

Bij kleine en middelgrote werknemers kan de verplichting tot re-integratie eerste spoor tot problemen leiden. Het is namelijk onzeker of de arbeidsongeschikte werknemer nog terug kan komen bij de werkgever. En door die onzekerheid is het voor zo’n werkgever lastig om de opengevallen functie definitief in te vullen: want de arbeidsongeschikte kán herstellen en de functie terugvragen. En dan wordt de periode van twee jaar als erg lang ervaren voor zo’n werkgever. 

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt nu een wetswijziging voorgesteld. Deze wijziging houdt in dat – indien werknemer en werkgever beide akkoord zijn – de re-integratie eerste spoor na één ziektejaar kan worden beëindigd en de re-integratie-inspanningen van beide partijen zich vanaf het tweede ziektejaar alleen op het tweede spoor richten. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd tussen werkgever en werknemer.  

Voor de loondoorbetalingsplicht heeft de voorgestelde wijziging geen gevolgen, maar voor de eventuele terugkeer naar de oude werkplek wel. Als een werknemer instemt met alleen re-integratie tweede spoor, kan de werkgever de voormalige functie van de werknemer definitief invullen. Als de arbeidsongeschikte werknemer in het tweede ziektejaar toch hersteld en de oude functie is reeds opgevuld, heeft die werknemer geen recht meer op terugkeer in zijn oude werk en bij zijn oude werkgever. 

Het wetsvoorstel dat deze wijziging regelt is door het ministerie voorgelegd ter consultatie. De consultatiedocumenten zijn te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelwijzigingreintegratieverplichtingentweedeziektejaar/b1 

Wil je naar aanleiding van deze consultatieronde aandachtspunten aan ons doorgeven? Afhankelijk van de reacties zal er vanuit Adfiz eventueel op de consultatieronde gereageerd worden. Je kunt je input vóór 14 november 2023 mailen naar info@adfiz.nl.