Consultatiereactie wetsvoorstel voor opname van deel van pensioen op pensioendatum

Nieuws
geplaatst op 10-12-2019  

In het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord is het eerste wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ ter consultatie aangeboden. Wij hebben in de consultatiereactie gepleit voor maximale keuzevrijheid, goede afspraken over informatieverstrekking en meer bescherming van deelnemers als zij zonder advies hun keuze willen maken.

De nieuwe wetgeving moet het mogelijk maken dat op de pensioendatum maximaal tien procent van de waarde van het ouderdomspensioen als bedrag ineens wordt opgenomen. Dit bedrag ineens is vrij besteedbaar zoals voor het aflossen van (hypotheek)schulden, verbouwen woning, aanschaf auto etc. Ook voor derde pijlerproducten wordt een vergelijkbaar keuzerecht op de einddatum geïntroduceerd. 

In onze reactie hebben we aandacht gevraagd voor de volgende punten:

Opname bedrag ineens tweede pensioenpijler

Voor opname van een bedrag ineens gaan strenge voorwaarden gelden. Eén ervan is dat een bedrag ineens op de pensioendatum alleen opgenomen mag worden als geen gebruik wordt gemaakt van de zgn. hoog-laagvariant (of laag-hoogvariant).  Er zijn ook goede redenen om zeer prudent om te gaan met opname van een bedrag ineens. Niettemin vinden wij dat het mogelijk moet kunnen zijn om een bedrag ineens op te nemen en ook gebruik te maken van de hoog-laagvariant.

Opnamen bedrag ineens derde pensioenpijler

Terecht wordt ook voor regelingen binnen de derde pensioenpijler “een bedrag ineens” mogelijk. Wij pleiten ervoor om dit keuzerecht ook van toepassing te laten zijn voor de oudedagsverplichting die een DGA in zijn eigen BV heeft opgebouwd.

Informatieverstrekking over keuzerecht

Er wordt een nieuw Wft-artikel voorgesteld voor de informatievoorziening over het keuzerecht binnen de derde pensioenpijler. Het lijkt erop dat de informatieverplichtingen hierdoor in de derde pijler strenger worden dan in de tweede pijler. Wij vragen om dit gelijk te trekken, met de tweede pijler als uitgangspunt. Tegelijkertijd vragen we zo duidelijk mogelijk te regelen dat deze informatievoorziening wettelijk via de bemiddelaar mag worden verstrekt.

Risico’s bij het maken van keuzes

Het kabinet wijst op het risico dat het maken van een verantwoorde keuze niet altijd eenvoudig is en benoemd dit als een belangrijk risico. Een keuze op de korte termijn kan verstandig lijken, maar kan op de lange termijn onverstandig zijn. Wij wijzen op het ontbreken van een verplichte kennis- en ervaringstoets voor iemand die zonder advies gebruik wil maken van deze regeling.

In het kader van de uitwerking van het Pensioenakkoord is dit het eerste conceptwetsvoorstel dat ter consultatie is aangeboden. De beoogde invoeringsdatum is 2021. Wij zullen het vervolg van het wetgevingstraject nauwgezet volgen en het belang van adviseurs en hun klanten daarbij behartigen.

 

 

Categorien: Pensioenen