Consultatie wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter consultatie aangeboden

Nieuws
geplaatst op 17-12-2020  

Gisteren is het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat voor een belangrijk deel de nieuwe wettelijke regels om uitvoering te geven aan het Pensioenakkoord. In de komende weken zullen we het omvangrijke wetsvoorstel analyseren en een reactie opstellen. 

Het wetsvoorstel regelt – nieuwe – typen pensioenregelingen gebaseerd op een leeftijdsonafhankelijke premie. Ook bevat het nieuwe regels die het fiscaal pensioenkader wijzigen en regels voor aanpassingen van nabestaandenpensioen/wezenpensioen. De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2022. Uiterlijk 1 januari 2026 moet de pensioenopbouw aangepast zijn aan het nieuwe fiscale kader. Tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026 geldt een overgangsperiode. Zoals overeengekomen in het Pensioenakkoord geldt er – onder bepaalde voorwaarden – een eerbiedigende werking voor bestaande pensioenregelingen met een progressieve premiestaffel. 

Wil je aandachtspunten aan ons doorgeven voor de consultatie? Mail ze dan vóór 1 februari 2021 naar info@adfiz.nl.  

Categorien: Pensioenen