Checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Nieuws
geplaatst op 23-4-2020  

De afgelopen weken hebben voor veel adviseurs in het teken gestaan van het aanpassen van de organisatie en oplossen van acute problemen bij klanten. Wij krijgen signalen dat het in veel gevallen gelukkig lukt om constructieve afspraken te maken met verzekeraars. Nu duidelijk is dat de gevolgen van het coronavirus nog een tijd zullen aanhouden, zien wij dat in toenemende mate adviseurs ook hun zakelijke klanten proactief benaderen. Om je hierbij te ondersteunen hebben we een beknopte checklist van onderwerpen gemaakt die je kan helpen bij dit gesprek. 
 
1. Heeft de onderneming te maken met ziekte binnen de eigen onderneming? 
In dat geval is naast het menselijke aspect ook van belang dat er tijdig een ziekmelding wordt gedaan bij de verzuimverzekering. Daarnaast kan er sprake zijn van samenloop met de NOW-regeling. In dit ledenbericht gaan we uitgebreider in op de gevolgen. 
 
2. Heeft de onderneming te maken met een substantiële omzetdaling?   
Ondernemers die de omzet (vrijwel) volledig hebben zien wegvallen, hebben zich waarschijnlijk al gemeld. Maar ook voor bedrijven die te maken hebben met een beperktere daling kan het raadzaam zijn om nu al naar de premiebetaling te kijken, zodat de ondernemer ook op langere termijn beschikking houdt over liquiditeit. De ‘drietrapsraket’ van het Verbond biedt mogelijkheden de klanten op verschillende manieren te helpen. Uit het overzicht op het Corona-portaal blijkt dat veel verzekeraars ruimere regelingen kennen.   
 
3. Is de onderneming als gevolg van de coronacrisis andere activiteiten gaan verrichten?  
Sommige ondernemers zijn als gevolg van de crisis deels andere activiteiten gaan verrichten. Check daarom samen met de klant of de hoedanigheidsomschrijvingen, clausules en voorwaarden op de verzekeringen die de klant heeft lopen nog aansluiten bij de feitelijke activiteiten van de klant.  
 
4. Werken de medewerkers tijdens de coronacrisis veelal vanuit huis? 
Het thuiswerken van medewerkers leidt in veel gevallen tot gedeeltelijke of volledige leegstand van het bedrijfspand. Niet alleen vanuit het oogpunt van preventie, maar ook qua verzekeringsvoorwaarden is het van belang dat het bedrijfspand regelmatig wordt gecheckt. Hoewel de meeste verzekeraars hebben aangegeven zich coulant op te stellen, zijn bij verschillende gebouwenverzekeringen formeel na twee maanden leegstand uitsluitingen van toepassingen.  

Nu het thuis werken langer aanhoudt, staat er steeds meer kantoorinventaris thuis. Daarnaast bieden verschillende werkgevers hun werknemers de mogelijkheid om op kosten van de onderneming hun thuiswerkplek te verbeteren. Verzekeraars gaan hier verschillend mee om in het geval van schade. Stem daarom met de ondernemer af in hoeverre het van belang is dat dit risico is verzekerd.  

In het vraag & antwoord-overzicht op onze website hebben wij (indien bekend) per verzekeraar opgesomd hoe zij omgaan met thuis werken en leegstand.  
 
5. Staat (een deel van) het wagenpark stil? 
In veel sectoren staat als gevolg van de coronacrisis het wagenpark gedeeltelijk of zelfs volledig stil. Het opschorten van de cascodekking kan leiden tot een flinke kostenbesparing. Daarbij geldt sinds begin maart bij het schorsen van voertuigen bij het RDW vanaf het zesde voertuig het nultarief. Daarmee zijn echter niet alle risico’s weg. Stem daarom met de ondernemer en verzekeraar af hoe om wordt gegaan met het (beperkt) cascorisico.  

Categorien: coronavirus