CCS-gebruikers kunnen nu ook op APLAZA

Nieuws
geplaatst op 27-7-2020  

CCS en APLAZA hebben een koppeling gemaakt waardoor CCS-gebruikers nu ook gebruik kunnen maken van het berichtenverkeer via APLAZA. CCS heeft daarover onlangs de gebruikers geïnformeerd. Dat betekent dat een belangrijke groep kantoren die geen gebruik kon maken van de APLAZA-diensten die mogelijkheid nu wel heeft. Dit komt ten goede aan de efficiency in de keten.  

Ben je CCS-gebruiker en wil je gebruik maken van de koppeling dan kan je dat aangegeven richting CCS. CCS neemt dan contact met je op. Er zijn wel een paar voorwaarden om te kunnen koppelen zoals de beschikbaarheid van de juiste release van ‘Level’. Meer informatie over de aansluiting op APLAZA voor CCS-gebruikers is te vinden op de site van CCS.  

Eerder hebben we onderzocht hoeveel leden aangesloten zijn op APLAZA en wat de overwegingen zijn om dit wel/niet te doen. Uit het onderzoek bleek dat het gros (71%) van de advieskantoren gebruikt maakt van efficiënte ketenkoppeling. Het ontbreken van een koppeling voor CCS-gebruikers was voor deze leden de belangrijkste reden om niet aan te sluiten (9%).  

In het kader van verbetering van ketenefficiency is digitale uitwisseling van berichten een belangrijke stap. Adfiz is samen met SIVI en APLAZA en andere relevante partijen bezig met verbetering van ketenefficiency. Dat is in het belang van alle betrokken partijen en zeker ook van de klant in de vorm van een betere en meer zekere dienstverlening. Wij blijven ons hiervoor inzetten. Heb je ideeën voor verdere verbetering? Laat het ons weten. We bespreken deze dan in de commissie ketenefficiency van Adfiz en nemen dat mee in de verdere aanpak van ons domein digitalisering en innovatie. 

 

Categorien: Ketenefficiency