Breekt de lente dan nu echt aan in de sector?

Breekt de lente dan nu echt aan in de sector?

Nadat verzekeraars jarenlang de relatie met de onafhankelijk financieel adviseur hebben verwaarloosd, zie ik ze de laatste tijd voorzichtig terugbewegen richting adviseur. Zo zie ik op het gebied van ketenintegratie een versnelling nu vertegenwoordigers van aanbieders zitting hebben in de Raad van Advies van Aplaza. Ook valt me op dat verzekeraars nu zelf bij ons aan de deur kloppen om bestaande samenwerkingsovereenkomsten aan te pakken, wat ons weer de gelegenheid biedt om te ijveren voor een betere en gelijkwaardiger positie van de adviseur. Kortom, ik zie enkele mooie ontwikkelingen binnen de branche.

Maar we zijn er nog lang niet! Want een verzekeraar die zegt hoe belangrijk ze de samenwerking met adviseurs vindt; het wordt vaak gepredikt, maar in de praktijk komt het er nog maar zelden van. Ik ben dan ook positief verrast door de nieuwe campagne van asr. Hierin verbinden ze de ultieme consequentie aan hun boodschap om vol in te zetten op de samenwerking met de onafhankelijk financieel adviseur. Ze zeggen het namelijk niet alleen tegen ons, maar tegen de klant zelf! Met hun keuze om niet met producten naar buiten te treden, maar met de raad om als klant naar een adviseur te stappen, zetten ze het belang van de klant écht voorop. Want alleen de adviseur weet wat er echt speelt bij de klant, heeft zicht op het grotere plaatje, kan de juiste producten adviseren en is daarmee cruciaal voor de financiële gezondheid van de klant. 

Ik ben er overigens ook heilig van overtuigd dat deze stap niet alleen cruciaal is voor de financiële gezondheid van de consument, maar ook voor die van de verzekeraar. Want een verzekeraar die uit overtuiging kiest voor de adviseur en dat ook naar buiten uitdraagt, wint diens vertrouwen en profiteert daarmee ook van de kennis die de adviseur heeft over zijn klanten. Met die kennis kan de verzekeraar vervolgens betere producten in de markt zetten die via effectievere campagnes aan de man kunnen worden gebracht. En dat leidt weer tot trouwere klanten, betere risico's en zwartere cijfers.  

Ik hoop dat meer verzekeraars echt gaan beseffen dat een sterk en onafhankelijk advieskanaal niet een nice to have’, maar een must is. En dat ze het belang van samenwerking met adviseurs voortaan niet alleen maar voor eigen parochie prediken, maar het ook uitdragen en de daad bij het woord voegen. Alleen zó kunnen we er samen voor zorgen dat de waarde van advies breed wordt gezien. En alleen zó zorgen we ervoor dat advies voor iedereen toegankelijk is en blijft. Dus kom op, intermediairverzekeraars: asr zet een serieuze stap. Wie volgt?