Branche kan weer nieuwe ontwikkelingen voor PE-examens aandragen

Branche kan weer nieuwe ontwikkelingen voor PE-examens aandragen

Ieder jaar nodigt CDFD de branche uit om nieuwe ontwikkelingen voor te dragen voor de initiële Wft-examens en de PE-examens. Het CDFD heeft alvast een voorzet gedaan door al ontvangen ontwikkelingen te melden op een inventarisatieformulier. Uiterlijk tot en met 21 juli a.s. kunnen nieuwe ontwikkelingen worden aangedragen. 

Er kunnen ontwikkelingen worden aangedragen die onderdeel moeten worden van de (PE-)examens. Het gaat om ontwikkelingen waarvan financieel adviseurs op wettelijk minimumniveau kennis van moeten hebben en die op 1 januari 2024 in beginsel niet ouder zijn dan drie jaar.

Ontwikkelingen die onder de onder Wft-PE vallen zijn ontwikkelingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving die:

  • zeker is geïmplementeerd (minimaal aangenomen door de Eerste Kamer);
  • bekend is op 1 januari 2024;
  • die van toepassing is op de adviespraktijk van de financieel adviseur;

Ontwikkelingen die betrekking hebben op de Europese wet- en regelgeving, die directe werking heeft en van toepassing is op de adviespraktijk van de financieel adviseur.

Officiële richtlijnen en gedragscodes (bijv. AFM, Kifid) voor zover deze nieuw zijn en impact hebben op het adviestraject;

Bedrijfsregelingen, beleid van ministeries en jurisprudentie, die de vaste jurisprudentie doorbreekt en die van belang zijn voor de adviespraktijk van de financieel adviseur.

Alle ontwikkelingen worden door het CDFD verzameld en beoordeeld door de PE-commissie van het CDFD. Het CDFD draagt vervolgens in een advies de geselecteerde ontwikkelingen voor aan de minister van Financiën. Het besluit voor nieuwe ontwikkelingen wordt daarna voor consultatie aan de markt voorgelegd. Uiteraard kijkt Adfiz ook kritisch mee in de verschillende fases. 

Meer informatie en een overzicht van de reeds voorgestelde ontwikkelingen vind je op de site van het CDFD: link: https://cdfd.nl/nieuws/uitnodiging-aandragen-nieuwe-ontwikkelingen/