Branche kan weer nieuwe ontwikkelingen voor examens aandragen

Nieuws
geplaatst op 24-6-2019  

Ieder jaar nodigt CDFD de branche uit om nieuwe ontwikkelingen voor te dragen voor de initiële Wft-examens en de PE-examens. Het CDFD heeft alvast een voorzet gedaan door al ontvangen ontwikkelingen te melden op een inventarisatieformulier. Uiterlijk tot 12 juli a.s. kunnen de al ontvangen ontwikkelingen worden aangevuld en nieuwe ontwikkelingen worden aangedragen. 

Er kunnen ontwikkelingen worden aangedragen die op 1 januari 2020 onderdeel zouden moeten zijn van de (PE-)examens. Criteria voor het selecteren van de ontwikkelingen zijn: 

  • onderwerpen waarvan de gemiddelde adviseur kennis moet hebben  
  • (Europese) wet- en regelgeving die van toepassing is op de adviespraktijk
  • een officiële richtlijn of gedragscode of een bedrijfsregeling van algemene aard 
  • belangrijke jurisprudentie die ofwel nieuw is of breekt met de vaste jurisprudentie en die van belang is voor de adviespraktijk. 

Voor al deze ontwikkelingen geldt dat ze in beginsel op 1 januari 2020 niet ouder mogen zijn dan drie jaar. 

Alle ontwikkelingen worden vervolgens door het CDFD verzameld en beoordeeld door de PE-commissie van het CDFD. Het CDFD draagt vervolgens in een advies de geselecteerde ontwikkelingen voor aan de minister van Financiën. Uiteraard kijkt Adfiz ook kritisch mee in de verschillende fases. 

Meer informatie en een overzicht van de reeds voorgestelde ontwikkelingen vind je op de site van het CDFD.

Categorien: Vakbekwaamheid