BIPAR bijeenkomst in Brussel in teken van de Retail Investment Strategy

BIPAR bijeenkomst in Brussel in teken van de Retail Investment Strategy

Afgelopen week vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van BIPAR plaats; een bijeenkomst waar de leden van deze Europese koepelorganisatie een update krijgen van de belangrijkste dossiers die in Europa spelen. Veruit het belangrijkste onderwerp op de agenda was de Retail Investment Strategy (RIS). Onder meer key stakeholders als Petra Hielkema (CEO van EIOPA, de Europese toezichthouder), de verantwoordelijke van de Commissie en de Europarlementariër die betrokken is bij dit belangrijke dossier, spraken over de beoogde herziening van deze Europese regelgeving rondom vermogensbeheer.  

De mogelijke impact voor Europese lidstaten van de herziening van de RIS houdt de gemoederen bezig. Zo speelt in Europa een discussie over invoering van een provisieverbod op beleggingsproducten en beleggingsverzekeringen. Nederland kent als een van de weinige EU landen al een provisieverbod voor deze producten en de Nederlandse ervaringen met het provisieverbod zijn onderdeel van het Europese debat.

Tijdens de bijeenkomst hebben wij de Europese collega’s meegenomen in de achtergrond van het provisieverbod in Nederland en ook aandacht besteed aan de nadelen van het verbod voor consumenten en de gevolgen ervan voor de toegang tot advies. Het is belangrijk dat hier aandacht voor komt in de Europese discussie omdat Nederland een eenzijdig en te positief beeld schetst van de gevolgen van het provisieverbod. Enno wijde daar onlangs nog zijn column Gek of niet zo geniaal aan.

De RIS zal opnieuw op de agenda staan tijdens de volgende bijeenkomst van BIPAR in juni. Dan zal ook bekend zijn wat de inzet is van de Europese Commissie op dit dossier.