Bettie Hoogsteen in AM-zomerserie

Bettie Hoogsteen in AM-zomerserie

Onze collega Bettie Hoogsteen heeft onlangs meegewerkt aan de AM-zomerserie, een zomerrubriek waarin AMweb 'smaakmakers uit de sector aan het woord laat over uiteenlopende onderwerpen'.

>> naar het bericht

In het AM-bericht blikt Bettie onder andere terug op de succesvolle uitvoering en afronding van het door Adfiz geïnitieerde, gesubsidieerde scholingstraject, waardoor werkenden kosteloos een opleiding konden volgen voor een baan binnen de financiële sector. Ruim 750 zijinstromers, doorstromers en werkzoekenden hebben succesvol een traject afgerond.

Verder kijkt Bettie vooruit naar de invoering van de Wtp. Bettie: "Vanaf (medio) september organiseren we een opleidingsdag waar adviseurs bij uitstek praktische kennis en ondersteuning kunnen opdoen om transitie-adviestrajecten goed vorm te kunnen geven." Binnenkort ontvang je meer informatie over deze opleidingsdag.