Belastingdienst publiceert Vragen & Antwoorden over de Wet toekomst pensioenen

Belastingdienst publiceert Vragen & Antwoorden over de Wet toekomst pensioenen

Onlangs publiceerde het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen tien Vragen & Antwoorden (V&A's) over de Wet toekomst pensioenen. 

>> naar de V&A's Wtp van de Belastingdienst 

De V&A’s hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

  • Indexatie partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum 
  • Imputatie op kapitaalbasis opgebouwd partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum 
  • Uiterste moment vervroegde ingang ouderdomspensioen 
  • Overgangsrecht voortgezette premie-inlegpremie-inleg bij arbeidsongeschiktheid 
  • Voorwaarden overgangsrecht progressieve premies 
  • Wijzigingen fiscaal pensioenkader ten gunste van de (gewezen) deelnemer 
  • Overgangsrecht netto-pensioenregeling 
  • Bestaande pensioenregelingen gefaseerd aanpassen aan de Wet toekomst pensioenen 
  • Variabele uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidspensioen na invoering van de Wet toekomst pensioenen 
  • Maximering compensatiepremie en compensatiebedrag.