Belastingdienst: geen vrijstelling assurantiebelasting bij proefpersonenverzekering

Belastingdienst: geen vrijstelling assurantiebelasting bij proefpersonenverzekering

De berichtgeving in de verzekeringsvakpers dat ‘assurantiebelasting bij proefpersonenverzekering van de baan is’ hebben wij getoetst bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt dat er wel degelijk assurantiebelasting verschuldigd is bij verzekeringen voor proefpersonen.

De Belastingdienst geeft aan dat zij – naar aanleiding van de onjuiste berichtgeving in de vakpers - nog met nadere duiding komt. De strekking hiervan zal zijn dat er geen wijziging is in de Belastingheffing. Ze verwijzen naar een eerder gepubliceerd V & A. Zodra deze formele informatie van de belastingdienst beschikbaar is zullen we je daar uiteraard over informeren.

 

Eerder informeerden we je over de belastingheffing bij proefpersonenverzekeringen. Zie:  https://www.adfiz.nl/nieuws/adfiz-berichten/belastingdienst-in-vraag-en-antwoord-proefpersonenverzekering-niet-vrijgesteld-van-assurantiebelasting/

Meer informatie over assurantiebelasting vind je in ons kennisportaal Assurantiebelasting & BTW