Belangen adviseurs herkenbaar voor SP Tweede Kamerlid Mahir Alkayar

Nieuws
geplaatst op 26-8-2019  

Deze zomer waren Tweede Kamerlid en woordvoerder Financiën van de SP Mahir Alkaya en financieel medewerker van de SP-fractie, Sebastiaan van den Hout te gast op het kantoor van Adfiz-lid Klap uit Amsterdam. Dit in het kader van de rondetafelgesprekken die we regelmatig organiseren met politici die voor onze sector van belang zijn. Als locatie voor de bijeenkomst was bewust voor Amsterdam gekozen; het is de woonplaats van Alkaya en hij is er ook actief geweest in de gemeentelijke politiek voordat hij in de Tweede Kamer kwam.  

Tijdens de rondetafel ging Alkaya in gesprek met Jorg Roodbeen van Klap, Marco Kok van Kok advies uit Amstelveen en met Jan de Boer van Nemassdeboer, vanuit zes vestigingen opererend in de Kop van Noord-Holland. Vanuit Adfiz nam Ludger de Bruijn deel aan het gesprek. 

Het gesprek begon met aftasten en het uitwisselen van ervaringen. Gaandeweg werd duidelijk dat Alkaya affiniteit heeft met adviseurs als MKB-ondernemers en de onderwerpen waarmee ze in de praktijk te maken hebben. Zo gaf Alkaya aan oog te hebben voor de positie van consumenten en MKB-ondernemers ten opzichte van grote partijen die de markt domineren. De consolidatieslag die gaande is onder aanbieders en de nadelige gevolgen die dat heeft voor de onafhankelijkheid van adviseurs en de positie van de klant heeft dan ook zijn volle aandacht.  

Een voorbeeld van deze marktdominantie is de weigering van aanbieders om klantgegevens te delen met adviseurs waardoor deze hun klanten niet goed kunnen bedienen. Bij te grote dominantie zijn aanbieders eerder geneigd om ketenpartijen als de adviseur te negeren om zo rechtstreeks zaken te doen met de klant. Dat is niet in het belang van die klant. Tegelijkertijd kunnen adviseurs vaak niet meer om een dominante aanbieder heen. Het is van belang daar waakzaam op te zijn en ervoor te zorgen dat de huidige diversiteit niet verloren gaat in de consolidatieslag bij aanbieders. Alkaya vroeg om concrete voorbeelden vanuit de praktijk zodat hij die kan meenemen in de politieke discussie.  Afgesproken is om deze met hem te delen.   

Een ander belangrijk onderwerp in het gesprek was de waarde van advies en het belang van toegang tot advies voor met name kwetsbare groepen. De roep om meer transparantie, zoals in het kader van actieve transparantie bij schadeverzekeringen, kan leiden tot een vorm van ongevraagde en doorgeschoten transparantie die de consument niet helpt. Integendeel, een dergelijke vorm van transparantie zal leiden tot daling van kosten voor degene die nu veel premie betalen en een stijging van kosten van advies voor met name de minder vermogenden. Hierdoor worden kwetsbare klanten ervan weerhouden om advies af te nemen, wordt de solidariteit tussen verschillende klantgroepen uitgehold en zorgt kostendruk voor uitkleding van noodzakelijke dienstverlening.  

Alkaya stond open voor de inbreng van de adviseurs, maar vroeg ook naar de onafhankelijkheid van de adviseur ten opzichte van de aanbieder. De adviseurs gingen in op de verschillende vragen van Alkaya door inzicht te geven in het dienstenmodel waarmee ze hun klanten bijstaan. Zo vertelde Jorg Roodbeen dat Klap actief is via online platforms en dat de combinatie van persoonlijk advies met automatisering van processen tot een hogere klanttevredenheid leidt: “De tijd die medewerkers voorheen nodig hadden om alles in te kloppen, besteden ze nu aan de klant. Dat vertaalt zich in een hogere klanttevredenheid.” Marco Kok vertelde hoe hij met zijn online tool FinRust inzet op verbetering van toegankelijkheid van financieel en pensioenadvies voor particulieren en ondernemers: “Door de koppeling met DigiD kunnen we laagdrempelig, snel en dus tegen lage kosten het financiële plaatje van de klant inzichtelijk maken.” Jan de Boer van Nemassdeboer legde uit hoe zijn kantoor juist helemaal is ingericht op persoonlijk contact met de klant: “Bij ons lopen klanten de hele dag door even binnen met (advies)vragen. Met zes vestigingen en vele bespreekkamers zijn we er dan ook helemaal op ingericht en toegerust om onze klanten optimaal te bedienen”. Ondanks de diversiteit in dienstverlening gaven alle adviseurs aan in te zetten op een totaalrelatie met de klant, waarbij ze kijken naar het gehele financiële plaatje van hun klanten om deze in de volle breedte te kunnen bijstaan.  

Daarmee was de waarde van advies centraal onderwerp in deze kennismaking van Alkaya met de adviespraktijk. Afgesproken is dat Mahir Alkaya en Sebastiaan van den Hout met Adfiz in contact blijven over de besproken onderwerpen en de verdere ontwikkelingen rondom financieel advies. 

Categorien: Vereniging Ondernemen