APF-regeling vraagt tijdige aandacht van pensioenadviseur

Nieuws
geplaatst op 15-4-2021  

Op grond van de conceptregelgeving Pensioenakkoord heeft een werkgever de keuze om een op 31-12-2025 bestaande premieregeling (met progressieve staffel) ongewijzigd voort te zetten voor bestaande medewerkers die aan de regeling deelnemen. Eerbiedigende werking kan ook gelden voor uitkeringsregelingen (eindloon, middelloon) die uiterlijk vóór deze datum worden omgezet naar een premieregeling met een progressieve staffel.  

Bijzondere aandacht verdienen regelingen ondergebracht bij een pensioenfonds, zoals een Algemeen Pensioenfonds (APF). Uitkeringsregelingen binnen een APF vallen namelijk niet onder de eerbiedigende werking. Het is echter wel mogelijk om gebruik te maken van de eerbiedigende werking voor premieregelingen als de APF-uitkeringsregeling nog vóór 31-12-2021 wordt omgezet in een premieregeling met een progressieve staffel.

Categorien: Pensioenen