AFM vraagt aandacht voor invloed klimaatverandering op schadeverzekeringen

AFM vraagt aandacht voor invloed klimaatverandering op schadeverzekeringen

De AFM heeft een rapport gepubliceerd over de invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen. In het rapport vraagt de toezichthouder aandacht voor schade aan huizen als gevolg van langdurige droogte (verzakkingen) of bij grote overstromingen en de problemen die er zijn met dekking daarvan.  

De AFM signaleert dat deze risico’s nu niet of soms maar ten dele gedekt kunnen worden en wil dat consumenten zich hier bewuster van worden. Tegelijkertijd spoort de AFM verzekeraars aan om duidelijk te communiceren over dekkingsvoorwaarden en roept ze de overheid op om mee te denken over oplossingen voor onverzekerbare schade. De AFM doet de oproep om breed te kijken naar oplossingen. 

Het is goed dat de AFM aandacht vraagt voor de problematiek van verzekerbaarheid van klimaatrisico’s. Vanuit de adviessector kunnen wij hier een belangrijke bijdrage aan leveren omdat wij kennis hebben van zowel de markt als de klant. Zoals de AFM aangeeft is bewustwording van de gevolgen en impact van klimaatverandering en de mogelijkheden voor verzekering van belang. De AFM signaleert dat voor zover de schade wel gedekt is, de consument te maken kan hebben met grote onderlinge verschillen tussen verzekeraars, complexe polisvoorwaarden met beperkingen, uitsluitingen, preventie-eisen en veranderende polisvoorwaarden, waardoor het voor consumenten en ondernemers onduidelijk is wat er wel en niet is gedekt. Dat onderstreept nogmaals het belang voor consumenten en ondernemers om zich te laten bijstaan door een adviseur die hen helpt om risico’s in kaart te brengen en te zorgen voor een adequate dekking.