AFM start met uitvraag Marktmonitor 2023; doe je voordeel met het Wft-portaal

AFM start met uitvraag Marktmonitor 2023; doe je voordeel met het Wft-portaal

Binnenkort start AFM met de jaarlijkse Marktmonitor-uitvraag. De vragenlijst is te vinden via de vernieuwde website van de MarktMonitor Adviseurs en Bemiddelaars 2023 (MMAB 2023). 

Op de vernieuwde site vind je onder meer de toelichting op de vragenlijst, de begrippenlijst en de printversie van de vragenlijst. Echter, alleen digitale vragenlijsten die online zijn ingevuld worden in ontvangst genomen. De eerste groep adviseurs kan vanaf vandaag de vragenlijst invullen. De overige groepen volgen in de komende weken. De invultermijn bedraagt, net als in voorgaande jaren, voor alle groepen 4 weken. 

>> naar de MMAB 2023 

Wft portaal 
Hieronder vind je een overzicht van informatie op het Wft portaal die je kan gebruiken bij het beantwoorden van de vragen van de Marktmonitor:

Vraag monitor 

Link met informatie op Wft portaal 

3.7 en 3.8: freelancer en variabele beloning 

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/personeel/klantadviseurs/hoe-voldoe-ik-aan-eisen-van-beheerst-beloningsbeleid/  

5.8 – 5.10: klachtenregeling 

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/regelen-verantwoordelijkheid-bedrijfsvoering/omgaan-met-klachten/  

5.11: incidentenregeling 

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/regelen-verantwoordelijkheid-bedrijfsvoering/omgaan-met-incidenten/  

6.1 – 6.4: IT & uitbesteding 

Zie aandachtspunten van de AFM voor verbetering van de interne beheersing van uitbestede activiteiten: De AFM komt met aandachtspunten voor verbeteren uitbesteding activiteiten 

En principes informatiebeveiliging: Digitale weerbaarheid 

8.1: beleidsbepalers 

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/personeel/beleidsbepalers-en-commisarissen/