AFM start binnenkort met uitvraag marktmonitor 2024

AFM start binnenkort met uitvraag marktmonitor 2024

Jaarlijks krijgen financieel adviseurs een vragenlijst van de AFM. Het invullen van deze vragenlijst is verplicht. Deze jaarlijkse Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB 2024) helpt de AFM onder meer om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en risico’s en bij hun inrichting van onderzoeken. Ter voorbereiding is de vragenlijst al in te zien op de website van de AFM, maar de vragen moeten later online beantwoord worden.

Op de website vind je onder meer de volledige printversie van de vragenlijst en een bijbehorende begrippenlijst. Hiermee kun je je vast voorbereiden op het beantwoorden van de vragen. De AFM schrijft hierover op de website: “Uit ervaringen van adviseurs en bemiddelaars blijkt dat het invullen van de cijfermatige vragen over de samenstelling van de portefeuille en het verdienmodel van de onderneming de meeste tijd kosten. Wij raden u daarom aan om alvast te beginnen met het verzamelen van informatie over het aantal afgesloten producten per productgroep waar u een vergunning voor heeft en de daarmee gerealiseerde omzet in 2023.”

Vanaf medio februari zal de vragenlijst opengesteld worden voor de eerste adviseurs. De vragenlijst moet digitaal worden ingevuld via het AFM-portaal. De invultermijn bedraagt, net als in voorgaande jaren, 4 weken. De deadline hangt dus af van het moment dat je de uitnodiging ontvangt.

Dit jaar bevat de MMAB ook vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit onderwerp wordt periodiek uitgevraagd. De vorige keer dat dit onderwerp in de vragenlijst terugkwam was bij de MMAB 2020.

Wft portaal 
Hieronder vind je een overzicht van informatie op het Wft portaal die je kan gebruiken bij het beantwoorden van de vragen van de Marktmonitor:

Vraag monitor 

Link met informatie op Wft portaal 

3.7 en 3.8: freelancer en variabele beloning 

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/personeel/klantadviseurs/hoe-voldoe-ik-aan-eisen-van-beheerst-beloningsbeleid/  

5.8 – 5.10: klachtenregeling 

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/regelen-verantwoordelijkheid-bedrijfsvoering/omgaan-met-klachten/  

5.11: incidentenregeling 

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/regelen-verantwoordelijkheid-bedrijfsvoering/omgaan-met-incidenten/  

6.1 – 6.4: IT & uitbesteding 

Zie aandachtspunten van de AFM voor verbetering van de interne beheersing van uitbestede activiteiten: De AFM komt met aandachtspunten voor verbeteren uitbesteding activiteiten 

En principes informatiebeveiliging: Digitale weerbaarheid 

10: Wwft: beleidsbepalers, risicobeoordeling en beleid

https://www.adfiz.nl/media/3963/handleiding-wwft-versie-februari-2021.pdf

10: Wwft: Opleidingen

https://www.adfiz.nl/media/3963/handleiding-wwft-versie-februari-2021.pdf

13: Wwft: Cliënten

https://www.adfiz.nl/media/3963/handleiding-wwft-versie-februari-2021.pdf

14: Wwft: cliëntonderzoek

https://www.adfiz.nl/media/3963/handleiding-wwft-versie-februari-2021.pdf

15: Wwft: Melden van ongebruikelijke transacties

https://www.adfiz.nl/media/3963/handleiding-wwft-versie-februari-2021.pdf

16.1: beleidsbepalers 

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/personeel/beleidsbepalers-en-commisarissen/