AFM past leidraad Wwft aan

Nieuws
geplaatst op 11-11-2020  

De AFM heeft de leidraad Wwft aangepast. Met de nieuwe leidraad geeft de AFM nadere richting aan hoe ondernemingen invulling kunnen geven aan bepaalde open normen van de Wwft.  

Uit gesprekken die AFM voerde met ondernemingen en uit de opmerkingen bij de Wwft- en Sw-vragenlijsten, merkte de toezichthouder op dat hieraan behoefte was. Daarnaast wordt in de aangepaste leidraad ingegaan op het nieuwe UBO-register, waarin is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn van een onderneming of instelling. Het register maakt transparant welke personen het binnen een onderneming voor het zeggen hebben. Het register is op 27 september 2020 in werking getreden. Hiermee beoogt de overheid witwassen beter te kunnen bestrijden.  

In de leidraad wordt toegelicht wat het UBO-register is en wat de verplichtingen zijn voor Wwft-instellingen. Meer informatie over wat het UBO-register voor jou als adviseur betekent vind je in een eerder ledenbericht. Wij zullen bekijken wat de gevolgen zijn van de nieuwe AFM leidraad voor de Adfiz handleiding. 

Categorien: Sanctiewet en Wwft