Adfiz-lid Zicht op site Radar: spar met een adviseur over mogelijkheden afbetalen studieschuld

Adfiz-lid Zicht op site Radar: spar met een adviseur over mogelijkheden afbetalen studieschuld

Enige tijd geleden benaderde consumentenprogramma Radar ons met de vraag hoe verstandig om te gaan met studieschulden. Jeroen Drent van Adfiz-lid Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs, heeft de redactie van Radar daarover te woord gestaan. Het resultaat van dit interview is te lezen op de website van Radar. 

>> naar het artikel  

In het regeerakkoord is afgesproken om het leenstelsel met ingang van het studiejaar 2023/2024 af te schaffen en de basisbeurs weer in ere te herstellen. Om de (oud-)studenten die de afgelopen jaren te maken hadden met het leenstelsel tegemoet te komen, trekt het kabinet 1 miljard euro uit. Los van dat al is het volgens Jeroen verstandig om met een financieel adviseur te sparren over de mogelijkheden.