Adfiz kritisch op voornemen afschaffing kennis- en ervaringstoets bij verhoging hypotheek

Nieuws
geplaatst op 23-12-2019  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een Kamerbrief aangekondigd de kennis- en ervaringstoets af te schaffen bij verhogingen binnen de bestaande hypotheek om verduurzaming te stimuleren. Hoewel de plannen nog verder uitgewerkt moeten worden, heeft Adfiz grote bedenkingen bij deze plannen. In de Kamerbrief zijn veel zaken nog niet uitgewerkt. Zo is nog niet bekend tot welke grens consumenten geld mogen bijlenen en welke voorwaarden aan de uitgaven worden gesteld. Wij blijven dan ook met het ministerie en de AFM in gesprek en inzetten op behoud van consumentenwaarborgen. 

Als belangrijkste argument voor het schrappen van de kennis- en ervaringstoets wordt genoemd dat door deze stap meer kredietverstrekkers de verhoging van een hypotheek voor verduurzaming zullen aanbieden.  Daarnaast is de gedachte dat klanten bij ‘execution only’ zonder drempels ook geen financieel advies zullen inwinnen en op die manier kosten besparen en zo eerder geneigd zijn hun hypotheek te verhogen om de woning te verduurzamen. Inzicht is echter niet alleen bij het afsluiten van de hypotheek, maar ook gedurende de looptijd en bij tussentijdse aanpassingen van belang voor de consument. Zowel vanuit de markt, overheid en toezichthouder is er steeds meer aandacht voor beheer en nazorg. Wat Adfiz betreft geeft de minister op deze manier een verkeerd signaal.  

Het verhogen van de hypotheek zonder waarborgen komt enkele maanden na een eerder pleidooi van de NVB. In onze consultatiereactie hebben wij reeds aangegeven dit een zeer onwenselijke trend te vinden. Het is niet uit te leggen dat consumentenbescherming ineens van ondergeschikt belang is aan de wens tot verduurzaming. Ook bij verduurzaming gaat het om situaties waarbij de consument een langjarige verplichtingen aangaat met een evengoed lange terugverdientijd. Daarnaast wordt door de minister en de NVB gesproken over ‘het advies’ en ‘een volledig adviestraject’. In de praktijk kijkt een adviseur naar de wensen en behoeften van de klant en wordt daar de wijze van advies op afgestemd. Bij een kleine verhoging volstaan een verkort adviestraject en bijbehorende lagere kosten.  

In de brief benoemt de Minister verder de belangrijke rol die voor adviseurs is weggelegd om consumenten te stimuleren hun woning te verduurzamen. Adfiz is blij met de erkenning van de belangrijke positie die jij als adviseur in relatie tot de klant hebt. Het verbaast ons dan ook dat tegelijkertijd de suggestie wordt gewekt dat financieel advies niet nodig is bij verduurzaming. Hiermee wordt de rol van financieel adviseurs als aanjager van verduurzaming zeker niet verstevigd.  

  

Categorien: Hypotheken Duurzaamheid