Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

De overstroming in Zuid-Limburg is op 13 juli precies een jaar geelden. Naast vooral menselijk leed zorgde deze overstroming ook voor veel vragen en dilemma’s binnen de branche. Uiteindelijk hebben veel verzekeraars coulancehalve schades vergoed en waar dit niet het geval was sprong de overheid bij vanuit de Wts. Tegelijkertijd hebben zowel de overheid als verzekeraars aangegeven dat er in het geval van een toekomstige, vergelijkbare overstroming er bij verzekerbare risico’s minder coulance zal worden betracht. Adfiz heeft zowel tijdens als na de watersnood veel vragen van leden gehad over dit onderwerp. In maart organiseerden we samen met het Verbond van Verzekeraars al een webinar waarin veel vragen over de overstroming van Limburg en de afwikkeling daarvan aan bod kwamen. In vervolg op dit webinar lanceren we 1 jaar na de watersnoodramp in Zuid-Limburg het kennisdossier klimaatrisico’s.  

Het belangrijkste onderdeel van het kennisdossier klimaatrisico’s wordt de vergelijking van polisvoorwaarden van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen. De vergelijkingstool Poliskraker legt op dit moment de laatste hand aan de in opdracht van Adfiz ontwikkelde vergelijking van de verschillende klimaatrisico’s. De reden hiervoor is dat alle wetenschappelijke modellen erop wijzen dat er als gevolg van klimaatverandering steeds vaker extreme weersomstandigheden zullen optreden. Naast de polisvoorwaardenvergelijking vind je in het kennisdossier daarom ook relevante informatie over droogte, hagel en andere risico’s die het veranderende klimaat met zich meebrengt. Verder vind je in dit kennisdossier algemene informatie over klimaatrisico’s en de Wts, preventietips en andere tools om met je klant in gesprek te gaan over de gevolgen van klimaatrisico’s.  

Naast het kennisdossier staat ook het komende Zakelijk Platform in het teken van klimaatrisico’s, duurzaamheid en verzekerbaarheid. Meer info en aanmelden kan via deze link: https://www.adfiz.nl/nieuws/adfiz-evenementen/zakelijk-platform-2022/