Adfiz keert zich tegen voornemen om tijdelijke lijfrente af te schaffen

Nieuws
geplaatst op 18-8-2021  

Eind vorig jaar maakte het kabinet via de toelichting op de nieuwe pensioenwet kenbaar de tijdelijke lijfrente in de derde pijler te willen afschaffen. Dit zou tot gevolg hebben dat opgebouwde lijfrentes in de toekomst over een periode van minimaal 20 jaar uitgekeerd moeten worden. Al in een vroegtijdig stadium hebben wij kenbaar gemaakt niets in deze voornemens te zien, omdat een kortlopende uitkering voor veel consumenten een belangrijke bouwsteen is in hun oudedagsvoorziening. Gisteren besteedde het Financieel Dagblad aandacht aan het verzet van Adfiz, het Verbond en marktpartijen tegen het plan om de tijdelijke lijfrente af te schaffen.  

Het belangrijkste bezwaar tegen de inperking van de tijdelijke lijfrentes tot een uitkeringsduur van minimaal 20 jaar is dat daarmee in feite sprake is van een afschaffing. Veel klanten sparen jarenlang via een lijfrente om vlak na hun pensioendatum gedurende een beperkt aantal jaar te kunnen beschikken over een hoger maandelijks inkomen. Bijvoorbeeld om het AOW-gat tussen twee partners op te vullen of om tijdens de gezonde pensioenjaren nog een aantal reizen te maken of andere kostbare uitgaven te doen. Door consumenten te verplichten de opgebouwde lijfrente (gemiddeld zo’n € 50.000) over een periode van minimaal 20 jaar te laten uitkeren, levert dit een verwaarloosbare maandelijkse uitkering op. Daarom is het van belang dat klanten ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van een tijdelijke lijfrente-uitkering van 5 of 10 jaar. 

Mocht het kabinet de mogelijkheid open blijven houden de tijdelijke lijfrente af te schaffen, dan moet in ieder geval worden gewerkt aan een overgangsregeling voor klanten die de afgelopen jaren al een lijfrente hebben opgebouwd. In veel gevallen is de lijfrente in het kader van een financieel plan opgebouwd. Daarbij is deze wijze van vermogensopbouw jarenlang fiscaal gestimuleerd. De overheid zou zich onbetrouwbaar tonen door tussentijds de uitkeringsvoorwaarden zo ingrijpend aan te passen. Daarom moeten opgebouwde aanspraken in ieder geval geëerbiedigd worden. 

Tot slot vinden wij het kabinetsvoornemen tegen het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen onbegrijpelijk. De toename aan zzp’ers en werknemers die vaak van werkgever switchen, maakt het belang om in de derde pijler vermogen op te bouwen voor na de pensioendatum groter. Door strenge eisen te stellen aan lijfrentes zullen deze groepen eerder geneigd zijn om te gaan beleggen in box 3 of het vermogen te stallen op een spaarrekening. Hiermee vervalt de bepaalde mate van zekerheid dat consumenten dit vermogen niet voor de pensioendatum zullen aanspreken. Wij roepen de overheid dan ook op vermogensopbouw via een tijdelijke lijfrente te blijven stimuleren in plaats af te schaffen. 

Categorien: Pensioenen