Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts juli 2021

Nieuws
geplaatst op 25-8-2021  

Eerder deze maand heeft de Rijksoverheid de schaderegeling voor de wateroverlast in Zuid-Limburg en Noord-Brabant gepresenteerd. Deze regeling (hierna: Wts juli 2021) is bedoeld voor bedrijven en particulieren die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben.  

Naar aanleiding van een eerder ledenbericht over de Wts juli 2021 kregen we vragen van leden over de vergoeding van schade aan de binnenzijde van de woning. Volgens de definities op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lijkt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking te komen. De RVO heeft laten weten dat hier waarschijnlijk sprake is van een misverstand. Adfiz blijft met de RVO in gesprek om definitieve duidelijkheid te krijgen. 

Op de website van de RVO staat vermeld dat particulieren de volgende schade vergoed kunnen krijgen: 

  • 90% van de schade aan de woning 
  • 90% van het schadebedrag tot aan € 36.000 aan de inboedel 
  • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten) 

Schade aan de woning is op de website van de RVO gedefinieerd als “schade aan de buitenkant, zoals muren, deuren en ramen”. Schade aan de binnenzijde van de woning – zoals schade aan de binnenmuren, elektra, vloeren, keuken – lijkt dus uitgesloten van dekking. De RVO heeft ons echter te kennen gegeven dat het niet de bedoeling is geweest dergelijke schade uit te sluiten van de mogelijkheid tot schadevergoeding. Er wordt op korte termijn besloten of de definities worden aangepast. Hoe dan ook raadt de RVO aan om alle schade die mogelijk niet onder de verzekeringsdekking valt zo spoedig mogelijk te melden bij de RVO, zodat de afhandeling in gang gezet kan worden. We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  

UPDATE 26-08-2021: de definitie voor schade aan de woning is inmiddels aangepast op de site van de RVO.

Categorien: Schade