Adfiz en Tulp Hypotheken ondertekenen Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken ondertekenen Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken hebben het initiatief genomen voor het Convenant Data delen hypotheken. Hierin staan duidelijke en heldere afspraken over het delen van klantinformatie. Zo kunnen onnodige discussies over welke (klant)informatie aanbieders en adviseurs wel en niet mogen delen worden voorkomen. 

Ruim anderhalf jaar na inwerkingtreding van de AVG ondervinden adviseurs nog dagelijks dat (hypotheek)aanbieders weigeren om hun klantdata te delen. Terwijl het over en weer delen van klantdata tussen aanbieders en adviseurs cruciaal is om de klant goed te kunnen bedienen.  

Wiertsema: “In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, biedt de AVG uitdrukkelijk grondslagen om relevante gegevens te delen. De expliciete toestemming van klanten is daarbij niet vereist. Adfiz en Tulp Hypotheken vinden het belangrijk gebruik te maken van die wettelijke mogelijkheden als klanten daardoor beter kunnen worden bediend.” 
Wessels: “Het uitwisselen van actuele klantinformatie is bovendien noodzakelijk omdat aanbieder en adviseur de afzonderlijke én gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om klanten blijvend goed te informeren over de financiële producten die ze hebben afgesloten. Het convenant regelt dit in lijn met de AVG.”  

Zowel Adfiz als Tulp Hypotheken zijn momenteel in gesprek met verschillende andere aanbieders, respectievelijk hypotheekadviseurs over aansluiting bij het Convenant Data delen hypotheken. Een aantal partijen heeft al aangegeven dit op korte termijn te willen doen.