Adfiz en HDI maken afspraken over rechtstreekse benadering klant

Nieuws
geplaatst op 1-11-2017  

De afgelopen weken is er veel onrust ontstaan over een  door HDI direct aan de klanten gedaan voorstel. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft klanten rechtstreeks aangeschreven met een concurrerend aanbod. Dit betreft polissen die onder andere in volmacht via Adfiz-lid Schouten Insurance zijn gesloten. In veel gevallen is de correspondentie niet via de adviseur verlopen, noch is de adviseur hierin gekend. Zoals eerder aangekondigd zijn wij in gesprek gegaan met HDI. In dit ledenbericht lichten wij jou in over de achtergronden en uitkomsten van deze kwestie.

Rechtstreekse benadering
In het gesprek met HDI is allereerst over de ontstaansgeschiedenis van de oversluitactie gesproken. De aanbieder verklaarde in ons gesprek dat de oversluitactie is ingegeven door een eerder ingezette oversluitactie van Schouten Insurance, waarbij de nieuwe risicodrager (soms automatisch) Markel zou worden. In reactie hierop is HDI de betreffende klanten gaan aanschrijven met een tegenvoorstel. Volgens HDI was bij haar niet bekend dat bij veel volmacht polissen er naast Schouten Insurance nog een adviseur betrokken was als subagent. Waar een adviseur bekend was, is de communicatie rondom de oversluitactie via de adviseur verlopen, aldus HDI. Daar waar dit niet via de adviseur is verlopen omdat HDI niet bekend was met de betreffende adviseur, betreurt HDI dit.   

Wij hebben aangegeven rechtstreekse benadering van klanten ten zeerste af te keuren. Hiermee treed je in de door de klant gewenste adviesrelatie met de adviseur. Bovendien schaadt een dergelijke actie het vertrouwen in de keten. Contact met de klant dient in beginsel altijd via de adviseur te verlopen. HDI gaf aan dit principe als intermediaire verzekeraar te onderschrijven.

Beschikbaarheid oversluitaanbod
In haar brief verwijst HDI klanten naar het in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gespecialiseerde advieskantoor – en tevens Adfiz-lid - Koekenberg Van Vuuren (KVV). Hiermee is dit kantoor ongewild onderdeel geworden van de discussie. Van het door HDI gedane aanbod kan namelijk ook gebruik worden gemaakt door jou als adviseur. Dit kan zowel via de rechtstreekse aanstelling bij HDI, via een serviceprovider of in volmacht. Met KVV hebben wij afgesproken dat klanten eerst naar hun eigen adviseur worden verwezen, alvorens de klant bij dit kantoor het adviestraject ingaat.

HDI geeft aan de ontstane situatie te betreuren. De verzekeraar doet de toezegging dat er op dit moment alleen nog rechtstreekse benadering plaatsvindt, met het doel om reeds aangeschreven klanten te wijzen op de mogelijkheid via hun eigen adviseur gebruik te maken van het overstapaanbod.

Vervolgstappen
Adfiz is tegen iedere vorm van rechtstreekse benadering door verzekeraars en heeft dat HDI ook laten weten. We zijn daarbinnen wel tevreden met het resultaat dat de klant ook via zijn eigen adviseur gebruik kan maken van het aanbod van HDI. Ook zijn wij blij met de toezegging dat het contact met de klant zich daadwerkelijk beperkt tot het doorverwijzen naar zijn adviseur. Mocht jij signaleren dat dit niet het geval is, dan vragen wij je dit te melden via ons Meldpunt Klachten.