Adfiz bundelt krachten met hypotheeksector om door coronapandemie getroffen huishoudens te helpen

Nieuws
geplaatst op 15-7-2021  

De afgelopen maanden zijn op initiatief van NHG een aantal sessies belegd om huishoudens te helpen die door de coronacrisis een probleem hebben met hypotheken. Niet alleen consumenten die hun huidige hypotheek niet meer kunnen betalen, maar juist ook de consumenten die door de crisis de aansluiting op de hypotheekmarkt mis dreigen te lopen. Bijvoorbeeld omdat zij als ondernemer een slecht 2020 hebben gedraaid of flexwerker zijn in een van de getroffen sectoren.  

De resultaten van deze krachtenbundeling zijn verzameld in het plan 'Krachten bundelen voor hypotheekklanten'. Demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren heeft in een reactie laten weten het goed te vinden dat de hypotheeksector de gevolgen van corona heeft onderzocht en met het plan haar krachten heeft gebundeld. “Hiermee staat de sector klaar om kwetsbare groepen nog beter te ondersteunen”, aldus Ollongren. 

De centrale vraag tijdens de sessies met marktpartijen was ‘Hoe de sector klaar blijft staan voor getroffen huishoudens, nu en straks?’ Dit heeft geresulteerd in een serie voorstellen rondom vijf kernthema’s: 

  1. Monitoren van de economie aan de hand van scenario’s  
  2. Maatwerkoplossingen bij coronadossiers 
  3. Klanten met (dreigende) betalingsproblemen in een vroeg stadium in beeld krijgen 
  4. Klanten met (dreigende) achterstanden verantwoord en duurzaam helpen 
  5. Gezamenlijke communicatiecampagne: 'Wij staan voor u klaar!’ 

In het plan zijn deze thema’s verder uitgewerkt en worden concrete acties binnen de thema’s toegelicht.  

Vanuit Adfiz steunen we deze oplossingsrichtingen, omdat we geloven dat dit adviseurs beter in staat stelt om klanten (vroegtijdig) te helpen. Wel is het daarbij essentieel dat geldverstrekkers adviseurs tijdig betrekken. Concreet betekent dit dat er meer dan nu data gedeeld moet worden en waar dit kan gebruik wordt gemaakt van de uitzondering op het provisieverbod. In het plan zijn hier goede basisafspraken over gemaakt. Wij zullen erop aandringen dat in de praktijk ook echt volgens die afspraken samengewerkt wordt.  

Categorien: Hypotheken