Adfiz blijft in gesprek met verzekeraars over gesneuveld asbestverbod

Nieuws
geplaatst op 21-11-2019  

Tot begin dit jaar leek het erop of er per 2024 of 2025 een verbod op asbestdaken zou komen. Doordat de Eerste Kamer dit voorstel van het kabinet in juni heeft verworpen, is dit verbod voorlopig van de baan. Voor veel ondernemers is dit een geruststelling. Tegelijkertijd hebben veel verzekeraars de afgelopen jaren premies verhoogd en clausules aangepast. In dit ledenbericht praten we je bij over de huidige stand van zaken.  

Het niet-doorgaan van het asbestverbod heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de premieverhogingen die de afgelopen jaren door verzekeraars zijn doorgevoerd. De afgelopen jaren zijn de opruimkosten bij schade ten gevolge van asbest fors gestegen en daar heeft een eventueel verbod op asbestdaken geen invloed op. Daarnaast zijn er veel clausules aangepast waardoor de eigenaar ongeacht de hoogte van de daadwerkelijke schade enkel een vergoeding krijgt voor het deel van het dak dat daadwerkelijk beschadigd is. Daarnaast hebben verschillende verzekeraars een saneringsplicht en/of een verkorte afschrijvingstermijn voor daken geïntroduceerd. Nu het asbestverbod door de Eerste Kamer is verworpen, komen deze clausules in een ander daglicht te staan.  

Adfiz is al enige tijd in gesprek met verschillende verzekeraars over clausules die afgelopen jaren zijn aangepast of geïntroduceerd. Een klant verzekert zich om in het geval van een onvoorziene gebeurtenis de daadwerkelijk geleden schade vergoed te krijgen. Nu het asbestverbod van de baan is, past een saneringsplicht of versnelde afschrijving hier niet bij. Adfiz roept verzekeraars dan ook op de wijzigingen in clausules terug te draaien.  

Dit betekent echter niet dat we als (advies)sector klaar zijn met het onderwerp asbest. Het blijft van belang dit onderwerp te bespreken met je (agrarische) klant. Het verzekeren van asbesthoudende daken zal eerder duurder dan goedkoper worden. Het is daarom van belang nu al met de klant in gesprek te gaan over plannen die hij met het pand heeft. Zo ben je bij het aanleggen van zonnepanelen vaak verplicht eerst het asbest te verwijderen. Daarnaast zijn er verschillende subsidieregelingen (gemeentelijk, provinciaal) en moet nagedacht worden over de financiering. Als risicomanager kun je de klant door dit complexe keuzeproces leiden om zo uiteindelijk tot een weloverwogen keuze te komen een dak wel of niet te vervangen.   

Categorien: Asbest