Aanscherping concurrentiebeding geconsulteerd

Aanscherping concurrentiebeding geconsulteerd

Het kabinet wil de regelgeving voor het concurrentiebeding/relatiebeding (art. 7:653 BW) aanscherpen. Een van de redenen hiervoor is dat in arbeidscontracten te vaak een beding is opgenomen, terwijl daar geen noodzaak voor is. Ook is het beding vaak zo breed geformuleerd dat het tot een onrechtvaardige beperking leidt voor een werknemer. Het kabinet vindt dat een concurrentie/relatiebeding de arbeidsmobiliteit niet onnodig moet beperken. Om het aantal concurrentiebedingen terug te brengen en de balans tussen werkgever en werknemer te herstellen, stelt het kabinet voor de wet te wijzigen, terwijl het gebruik ervan mogelijk moet blijven voor bedrijven die het echt nodig hebben.

Kern van de aanpassing is dat:

  • het beding maximaal een jaar mag duren,
  • de geografische reikwijdte expliciet moet worden gemaakt,
  • de werkgever altijd motiveert welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen er zijn om een beding overeen te komen.

Ook wordt voorgesteld dat de werkgever de werknemer een verplichte vergoeding betaalt als er een beroep wordt gedaan op het beding. De hoogte hiervan is 50% van het laatst verdiende maandsalaris (of een hoger bedrag als dat wordt overeengekomen) voor elke maand dat een beroep wordt gedaan op het beding.

Consultatie 
Het wetsvoorstel dat deze wijziging regelt, is door het ministerie voorgelegd ter consultatie. Wij zullen hier op reageren. De consultatiedocumenten zijn hier te vinden. Wil je naar aanleiding van deze consultatieronde aandachtspunten aan ons doorgeven? Je kunt je input vóór 8 april 2024 mailen naar info@adfiz.nl.