Aanpassingen Nationaal Regime voor MiFID II pas later

Aanpassingen Nationaal Regime voor MiFID II pas later

Vandaag heeft de AFM benadrukt dat marktpartijen die onder de MiFID II regels vallen op 3 januari 2018 moeten voldoen aan de verplichtingen. Als je als adviseur onder het Nationaal Regime valt gaat een latere datum gelden.

Het ministerie heeft aangegeven dat het niet mogelijk was om ook de noodzakelijke aanpassingen van het nationaal regime tijdig vorm te geven voor 3 januari 2018. Daarom is besloten het nationaal regime op een later moment aan te passen. Het streven is om de benodigde wijzigingen van de Vrijstellingsregeling Wft in het eerste kwartaal van 2018 openbaar te consulteren. Hierbij zal een overgangsregime worden opgenomen. Tot het nieuwe nationaal regime van toepassing is, zullen de bestaande vrijstellingen blijven gelden (zie ook de site van de AFM).
 
Intussen zijn wij in overleg met het ministerie over de aanpassingen in de vrijstellingsregeling. Naar verwachting zullen verzekeringsadviseurs die verzekeringen met een beleggingscomponent adviseren al grotendeels voldoen aan de eisen van MiFID II, zoals de geschiktheidstoets. Meerdere van deze eisen zijn opgenomen in de IDD.

MiFID II stelt ook eisen aan vakbekwaamheid van medewerkers van beleggingsondernemingen. Financiële dienstverleners kennen al vergelijkbare vakbekwaamheidseisen in het kader van het module Wft Vermogen. Op dit moment wordt ook gekeken welke gevolgen de MIFID II/ESMA vakbekwaamheidseisen hebben voor de Wft module.

Voor vragen neem contact op via info@adfiz.nl