7 maart organiseren we een webinar over het gebruik van de modelbrief collectieve waardeoverdracht

7 maart organiseren we een webinar over het gebruik van de modelbrief collectieve waardeoverdracht

De sector heeft stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficiënter te maken. Hiertoe is onder andere een modelbrief opgesteld om werknemers adequaat te informeren over een collectieve waardeoverdracht en is een Excel-document ontwikkeld om de uitwisseling van informatie tussen jou, werkgever en pensioenuitvoerders soepel te laten verlopen. In een webinar dat we op 7 maart organiseren gaan we uitgebreid in op het belang en het gebruik van deze modelbrief en andere hulpmiddelen. 

>> direct aanmelden

Tijdens het webinar bespreken we het belang van de modelbrief, nemen we de bijbehorende handleiding samen door, gaan we dieper in op het gebruik van het Excel-document en komt de rol van de pensioenadviseur aan de orde. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen over het gebruik van de brief.

Je vindt de modelbrief en alle bijbehorende documenten op onze Modellen en Hulpmiddelen overzichtspagina.