Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

zorg en inkomen
Eind juni publiceerden we het nieuwe uniforme uitvraagformulier WGA ERD. Naar aanleiding van een vraag van een gebruiker is het uniforme uitvraagformulier WGA ERD beperkt aangepast.
27 juli 2022
Inmiddels bestaat het uniform uitvraagformulier WGA ERD ruim zes jaar. Tweemaal per jaar wordt dit formulier bijgewerkt, zodat alle jaartallen weer kloppen. In 2017 heeft de laatste grootschalige wijziging plaatsgevonden in verband met de invoering van de AVG. Om het formulier nog beter te laten aansluiten bij wensen vanuit de markt heeft er de afgelopen maanden een evaluatie met adviseurs en inko ...
28 juni 2022
De afgelopen jaren is er een langdurige discussie geweest over de afschaffing van de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Na een eerdere verlaging van 10% naar 5% wordt vanavond het finale debat gevoerd over de volledige afschaffing van de collectiviteitskorting. Net als bij de eerdere verlaging heeft Adfiz de afgelopen periode voor en achter de schermen stevig stelling genomen tegen de ...
6 april 2022
Met het ingaan van een nieuw kalenderjaar komt er ook weer een nieuw overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap in beeld. Het eerstvolgende overstapmoment is 1 juli 2022. Het uniform uitvraagformulier is hierop aangepast. Zorg ervoor dat je altijd het meest actuele formulier gebruikt.
3 januari 2022
Poliskraker houdt al jaren de inzichten uit het Adfiz Clarus-onderzoek actueel. Poliskraker vervangt nu de Clarus module (met 9 criteria) door een nieuwe AOV-module met een vergelijking van vrijwel alle relevante productcriteria, zoals ze dit ook doet voor tal van andere producten. Daarmee wordt het actueel houden van de Adfiz Clarus AOV-module gestopt. Bestaande abonnees ontvangen een omzettingsv ...
16 september 2021
Sinds 1 januari 2020 kunnen werkgevers de ‘MKB Verzuim ontzorg-verzekering’ afsluiten. Met deze verzekering krijgen zij alle benodigde dienstverlening die hoort bij het managen van ziekteverzuim. Het doorbetalen van het loon, maar ook alle ondersteuning bij de re-integratie. De bekendheid van het product onder mkb-werkgevers kan beter, en daarom hebben financieel adviseurs in de campagne van MKB N ...
8 september 2021
Minister Van Ark van VWS heeft het voorstel om de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 af te schaffen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel zal half september door de Tweede Kamer worden behandeld. Wij zullen bij de Tweede Kamer blijven benadrukken dat afschaffing van de collectiviteitskorting een erg onverstandig idee is in tijden waarin preventie en vitaliteit steeds belangrijker word ...
11 augustus 2021
Begin juni verscheen het SER-advies over de toekomst van de arbeidsmarkt. Naast het in stand houden van de tweejarige loondoorbetalingsplicht en het verkorten van de WGA tot vijf jaar werd in dit stuk ook gepleit voor het verlagen van de ondergrens voor de WIA van 35% naar 25% of 15%. Hierop heeft minister Koolmees het CPB en UWV onderzoek laten doen naar de effecten van een dergelijke verlaging. ...
19 juli 2021
Het uniforme uitvraagformulier WGA Eigenrisicodragerschap (ERD) is aangepast voor het uitstapmoment 1 januari 2022. Aangezien het vorige uitstapmoment inmiddels (bijna) is gepasseerd, betekent dit dat je vanaf nu enkel het nieuwe, geactualiseerde formulier nog kunt gebruiken voor offerteaanvragen bij verzekeraars. Het uiterste beslismoment voor het de overstap per 1 januari 2022 is vastgesteld op ...
24 juni 2021
In het regeerakkoord van kabinet Rutte III stond het voornemen opgenomen de loondoorbetalingsplicht voor het mkb te verkorten naar 1 jaar. Als sector hebben wij ons toentertijd hevig verzet tegen dit voorstel. Werkgevers zouden immers financieel verantwoordelijk blijven voor de bekostiging van het tweede ziektejaar én hun invloed op de re-integratie verliezen. Uiteindelijk kwam minister Koolmees m ...
13 april 2021