Adfiz nieuws en persberichten

Publicaties
geplaatst op: 11-5-2020

Publicatie over continuïteitsmanagement in coronatijden in Schade Magazine

Publicatie over continuïteitsmanagement in coronatijden in Schade Magazine

In het laatste Schade Magazine hebben we een artikel gepubliceerd over het belang van continuïteitsmanagement. Voor ondernemers die daar in een eerder stadium niet al mee aan de slag zijn geweest, komt deze informatie – met de crisis waar we nu in zitten – te laat. Echter, volgens risico- en continuïteitsmanager Rykele Betten is het juist nu hét moment om daar een begin mee te maken.

Nieuws
geplaatst op: 17-3-2020

Coronavirus en bedrijfscontinuïteitsplan: zorg voor een actueel risicoprofiel

Coronavirus en bedrijfscontinuïteitsplan: zorg voor een actueel risicoprofiel

Als er iets inmiddels duidelijk is, is het dat we nog geruime tijd te maken zullen hebben met (de gevolgen van) het coronavirus. Wat ook duidelijk is, is dat het het leven van mensen en ondernemingen volledig op de kop zet. Een goed en up-to-date risicoprofiel als onderdeel van het bedrijfscontinuïteitsplan is daarom een must voor iedere ondernemer.

Nieuws
geplaatst op: 5-3-2020

Herinnering: Jong Management bijeenkomst over preventie en risicomanagement

Herinnering: Jong Management bijeenkomst over preventie en risicomanagement

Jurjen Burghgraef, risicodeskundige bij Burghgraef van Tiel & Partners, gaat op 19 maart met de leden van Jong Management in gesprek over preventie en risicomanagement. Ben je een jonge of toekomstige manager van nog geen 40 jaar? Meld je dan aan.

Nieuws
geplaatst op: 28-11-2019

Inspectie SZW gaat in 2020 strenger controleren op naleving RI&E

Inspectie SZW gaat in 2020 strenger controleren op naleving RI&E

Staatssecretaris Van Ark werkt aan een plan om de naleving van de wettelijke verplichtingen rond de RI&E te verbeteren. Hierover zal ze Tweede Kamer dit jaar nog informeren, zo valt te lezen in haar beantwoording van Kamervragen over de toename van bedrijfsongevallen door risicovol werk. Inspectie SZW gaf eerder al aan in 2020 strenger te controleren op naleving van de RI&E. Het niet hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie kan voortaan direct een hoge boete opleveren, zo heeft de inspectie bevestigd in het jaarplan voor 2020.

Publicaties
geplaatst op: 6-11-2019

Publicatie Schade Magazine: cybersecurity belangrijke pijler in adviesgesprek

Publicatie Schade Magazine: cybersecurity belangrijke pijler in adviesgesprek

Onlangs hebben we het grondig vernieuwde kennisdossier Cyberrisico’s online geplaatst. Je vindt hier onder andere een handige checklist die je kan helpen om aan de slag te gaan met adviseren over cyberrisico’s. Deze checklist hebben we ook uitgelicht in een artikel voor het Schade Magazine.

Nieuws
geplaatst op: 5-8-2019

Boetes voor ontbreken RI&E fors verhoogd

Boetes voor ontbreken RI&E fors verhoogd

Anderhalve maand geleden plaatsten we een ledenbericht over de rol die je als adviseur kunt nemen bij het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede risico-inventarisatie & evaluatie voor ondernemingen. Dit als onderdeel van een risicomanagementgerichte benadering van je zakelijke klant. Onlangs maakte het ministerie van SZW bekend de boetes voor het ontbreken van een deugdelijke RI&E per direct fors te verhogen.

Publicaties
geplaatst op: 8-7-2019

Publicatie Schade Magazine: risico’s waar veehouders mee geconfronteerd kunnen worden

Publicatie Schade Magazine: risico’s waar veehouders mee geconfronteerd kunnen worden

In het nieuwste nummer van Schade Magazine hebben we weer een artikel gepubliceerd over risicomanagement. In dit artikel komt Joris Raaijmakers, risicomanager bij Zuiderhuis uit Weert, aan het woord. Hij vertelt daarin over de specifieke risico’s waar veehouders mee geconfronteerd worden en hoe hij deze klanten daarover optimaal adviseert.

Nieuws
geplaatst op: 19-6-2019

Denk mee over RI&E + Uitbreiding Kennisdossier Risisomanagement met RI&E

Denk mee over RI&E + Uitbreiding Kennisdossier Risisomanagement met RI&E

Maandag is de Week van de RI&E (Risico Inventarisatie & evaluatie) van start gegaan. Tijdens deze week wordt bij ondernemers extra aandacht gevraagd voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Op dit moment beschikt minder dan de helft van alle bedrijven in Nederland over een RI&E, terwijl (bijna) alle bedrijven verplicht zijn om er een te hebben. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ziet de financieel adviseur als belangrijke partner om dit thema – als onderdeel van een brede risicomanagementaanpak – bij werkgevers onder de aandacht te brengen.

Publicaties
geplaatst op: 7-5-2019

Publicatie Schade Magazine: ledenverhaal VMD Koster over bedrijfscontinuïteit

Publicatie Schade Magazine: ledenverhaal VMD Koster over bedrijfscontinuïteit

In het Schade Magazine publiceren we sinds enige tijd artikelen over risicomanagement. Je kunt deze artikelen teruglezen in ons Kennisdossier Risicomanagement. Onlangs is ons vijfde artikel in het vakblad gepubliceerd. Hierin vertellen Menno Sombroek (VMD Koster verzekeringen) en Joël Stolk (BCM) over de samenwerking die het Alphense assurantiekantoor is aangegaan met de specialist op het gebied van bedrijfscontinuïteit.

Nieuws
geplaatst op: 21-2-2019

Stappenplannen risicomanagement(gesprek) toegevoegd aan kennisdossier

Stappenplannen risicomanagement(gesprek) toegevoegd aan kennisdossier

Het uitbreiden van je advies met meer (elementen van) risicomanagement biedt kansen voor de financieel adviseur. Enerzijds omdat ondernemers steeds vaker behoefte hebben aan een totaaladvies over hoe om te gaan met specifieke bedrijfsrisico’s. Anderzijds omdat de adviseur de logische partner is om de ondernemer hierover breed te adviseren. Alles wat we hierover hebben geschreven en gepubliceerd vind je terug in ons Dossier Risicomanagement.