Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

risicomanagement
In het kader van de Week van de RI&E (20 – 24 juni) spraken wij Petran Verduijn van Robbe Financiële Raadgevers over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet voor ondernemers met personeel. De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) controleert hier ook actief op. “Toch hebben veel ondernemers die ik voor het eerst spreek hier nog n ...
20 juni 2022
Aanstaande maandag start de Week van de RI&E (20 juni tot 24 juni). De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Veel ondernemers weten dit niet. In de Week van de RI&E vragen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Steunpunt RI&E aandacht voor dit onderwerp. Daarnaast start er een campagne om onde ...
16 juni 2022
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor verenigingen en stichtingen in Nederland. Welke dat zijn, wat de gevolgen daarvan zijn voor het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en hoe je ermee aan de slag kunt binnen je portefeuille zetten we uiteen in ons nieuwe kennisportaal WBTR.
21 september 2021
Deze week is de Week van de RI&E, bedoeld om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Ook een moment om er zelf weer wat scherper naar te kijken. In ons portaal kennisportaal vind je handige tools om je hierbij te ondersteunen. Denk aan een webinar, stappenplannen en modelbrief voor je klant. Neem eens een kijkje en maak vo ...
21 juni 2021
Op 1 juli treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)in werking. Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om het bestuur van verenigingen en stichtingen verder te professionaliseren. De WBTR heeft een aantal vergaande gevolgen voor de structuur van verenigingen en stichtingen. Toch blijkt uit recent onderzoek dat zo’n 60% van alle besturen van verenigingen en stichtingen nog nooit van de WBTR ...
16 juni 2021
Zoals we eerder al aankondigden is de Inspectie SZW in 2020 strenger gaan controleren op naleving van de RI&E. Uit het Jaarverslag 2020 blijkt dat de inspectie vorig jaar meer dan 3.000 actieve inspecties op arbozorg heeft gedaan. Bij 783 werkgevers is vervolgens gehandhaafd op arbozorgfeiten die exclusief gekoppeld zijn aan de RI&E. Daarbij zijn naast andere handhavingsinstru­menten 134 boetes op ...
17 mei 2021
Naar aanleiding van de expertsessie verzekerbaarheid zonnepanelen tijdens de tweede Adfiz online Platformbijeenkomst hebben we een artikel gepubliceerd in het Schade Magazine. Je leest hierin tips en handvatten van Jurjen Burghgraef om daken met zonnepanelen toch verzekerd te krijgen.
10 mei 2021
Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland. Zo neemt bijvoorbeeld het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico toe. Daarmee is het voor jou als adviseur belangrijk om de WBTR onder de aandacht te brengen bij verenigingen en stichtingen in je portefeuille. In dit lede ...
4 mei 2021
Veel mkb-bedrijven hebben nog altijd geen RI&E. Het Ministerie van Sociale Zaken is daarom gestart met een meerjarenprogramma om ervoor te zorgen dat deze situatie verbetert. Minister Koolmees heeft afgelopen week de Tweede Kamer geïnformeerd over de plannen voor de komende jaren. Hierbij benadrukt hij het belang van de betrokkenheid van ‘belangrijke adviseurs van ondernemers, zoals financiële die ...
8 april 2021
Klimaatverandering raakt steeds vaker het vak van risicobeoordeling en verzekeringsadvies. Risico-georienteerde klimaatinformatie is dan ook belangrijk. De Klimaatmonitor combineert data over extreem weer én Nederlandse schadedata van verzekeraars. Met deze nieuwe monitor wordt de impact van extreem weer zoals droogte, hitte en neerslag op de schademarkt inzichtelijk. De Klimaatmonitor is een same ...
25 maart 2021