Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 30-3-2021

Column Enno in VVP over nut en noodzaak van prolongatierichtlijnen en –uitgangspunten 2021

Column Enno in VVP over nut en noodzaak van prolongatierichtlijnen en –uitgangspunten 2021

Al enkele jaren staat onverzekerbaarheid van zakelijke risico’s en de harde markt nadrukkelijk op onze lobby-agenda. De vorig jaar gepubliceerde prolongatierichtlijnen zijn een belangrijke stap in de goede richting. In de vandaag verschenen VVP Special Bijzondere Risico's is hierover een column gepubliceerd van Enno. Hij vertelt waarom het belangrijk is dat Verbond, VNAB en Adfiz de handen ineen hebben geslagen om tot een set prolongatierichtlijnen en –uitgangspunten te komen. "Daarmee zijn we er nog niet, maar de eerste horde is genomen", aldus Enno.

Nieuws
geplaatst op: 30-12-2020

Adfiz en Verbond presenteren factsheet schone lei-regeling ex-kankerpatiënten

Adfiz en Verbond presenteren factsheet schone lei-regeling ex-kankerpatiënten

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Deze regeling biedt voor veel ex-kankerpatiënten mogelijkheden en jij als adviseur hebt een belangrijke positie om klanten goed te informeren. Daarom hebben Adfiz en het Verbond van Verzekeraars een factsheet gemaakt met een samenvatting van de regeling en wat dit voor jou als adviseur betekent.

Nieuws
geplaatst op: 21-12-2020

Vernieuwde brochure zonnepanelen; opiniestuk over problematiek bestaande panelen gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Vernieuwde brochure zonnepanelen; opiniestuk over problematiek bestaande panelen gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Het Verbond heeft onlangs de vernieuwde preventiebrochure PV-installaties (zonnepanelen) gepubliceerd. De brochure is online gezet zodat deze beschikbaar is voor alle partijen die betrokken zijn bij de installatie van zonnepanelen.

Nieuws
geplaatst op: 25-11-2020

Onze bijdragen aan de Week van AM terugkijken

Onze bijdragen aan de Week van AM terugkijken

Afgelopen maandag was de start van de allereerste Week van AM, een vol week met interessante sprekers, sessies en virtuele ontmoetingen. Wij mochten de week aftrappen met een reportage van collega Bettie Hoogsteen; ‘Pensioenakkoord geeft tijd en ruimte’. Daarnaast vond er in de middag een debat plaats tussen Enno Wiertsema, Geeke Feiter (Verbond van Verzekeraars) en Rob ter Mors (VNAB) over ‘De pijn van een harde markt’.

Nieuws
geplaatst op: 23-11-2020

Onverzekerbaarheid en harde markt blijven volle aandacht vragen

Onverzekerbaarheid en harde markt blijven volle aandacht vragen

Sinds enkele jaren staat de onverzekerbaarheid van zakelijke risico’s vol in de schijnwerpers. De problematiek gaat veel verder dan taxi’s en recyclingbedrijven. Zo kwamen dit jaar onverzekerbare brandrisico’s in beeld van zonnepanelen die niet volgens de nieuwste normen of op daken met verkeerde isolatie waren gemonteerd. Ook de agrarisch sector, brandgevaarlijke beroepen en allerlei bijzondere opslag, blijven notoir lastig tot niet te verzekeren branches. Sinds eind 2019 hoort ook de jaarlijkse prolongatiecyclus in dit rijtje, en die raakt vrijwel alle sectoren.

Nieuws
geplaatst op: 12-8-2020

Probleem van onverzekerbaarheid steeds breder onderkend, tijd voor maatregelen

Probleem van onverzekerbaarheid steeds breder onderkend, tijd voor maatregelen

Vanochtend heeft dagblad Trouw een artikel gepubliceerd over de onverzekerbaarheid van recyclebedrijven. Deze publicatie staat niet op zich. Er worden steeds vaker Kamervragen gesteld over onverzekerbaarheid, media hebben volop aandacht voor de problemen waar diverse sectoren mee kampen en het Verbond van Verzekeraars heeft een themapagina op haar website gelanceerd. Nu onverzekerbaarheid breed als probleem wordt erkend, wordt het tijd om in een hoger tempo dan nu het geval is met elkaar aan oplossingen te werken. In dit ledenbericht nemen we je mee in een ontwikkelingen en de inzet van Adfiz. Het blijft hoe dan ook van belang dat je ons lastig verzekerbare risico’s blijft melden.

Nieuws
geplaatst op: 9-7-2020

Verkenning verzekerbaarheid pandemierisico’s

Verkenning verzekerbaarheid pandemierisico’s

Eind juni is een (digitale) rondetafelbijeenkomst gehouden met diverse deelnemers om met elkaar te kijken naar de vraagstukken bij de verzekerbaarheid van pandemie risico’s. Specifiek ging het om de verzekerbaarheid van evenementen tegen pandemierisico, omdat er in die sector veel behoefte is aan zo’n soort dekking. Deelnemers aan de bijeenkomst waren evenementverzekeraars, evenementmakers, ministeries, verzekeringsmakelaars- en adviseurs en vertegenwoordigers daarvan waaronder Adfiz.

Nieuws
geplaatst op: 9-1-2020

Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst in volle gang – speech Roger van der Linden online

Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst in volle gang – speech Roger van der Linden online

Met ruim 350 bezoekers is de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst opnieuw een succes. Het plenaire programma is intussen afgelopen en het netwerkevent in volle gang in het Spant! in Bussum. De nieuwjaarsspeech van Roger van der Linden is al terug te lezen. En ook de prijzen van het Adfiz Prestatie Onderzoek zijn intussen bekend.

Nieuws
geplaatst op: 3-7-2019

Minister Hoekstra onderstreept belang van adviseur op taximarkt

Minister Hoekstra onderstreept belang van adviseur op taximarkt

Gisteravond is de Kamerbrief verschenen over (on)verzekerbaarheid op de taximarkt. Deze brief bevestigt het beeld dat adviseurs in de praktijk al signaleren. Het aantal verzekeraars dat formeel actief is op de straattaximarkt is in 2019 gereduceerd tot twee verzekeraars. Het aantal spelers is in een aantal jaren meer dan gehalveerd. Hoewel het aanbod buiten de grote steden soms iets ruimer is, bevestigen deze statistieken de stelling van Adfiz dat er geen sprake is van concurrentie op de taximarkt. Uit de Kamerbrief blijkt ook dat de premies sinds 2014 bijna zijn verdubbeld. Hier staat tegenover dat de schadelast een vergelijkbare trend kent.

Nieuws
geplaatst op: 12-3-2019

Met ledenkorting naar VVP kennisevent bijzondere risico’s

Met ledenkorting naar VVP kennisevent bijzondere risico’s

Met alle nieuwe technische mogelijkheden neemt het aantal bijzondere risico’s toe (denk aan drones, zelfrijdende auto’s). Daarnaast worden nieuwe en bestaande bijzondere en soms zelfs gewone risico’s lastiger verzekerbaar (tiny houses, taxi’s, medische risico’s). Dat geeft jou als adviseur een uitgelezen kans om je vakkennis en klantgerichtheid optimaal in te zetten voor hun klanten. Het kennisevent bijzondere risico’s van VVP op 17 april is een uitgelezen kans om kennis uit te wisselen en casussen te bespreken.