Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

klachtenafhandeling
Kifid heeft onlangs het Jaarverslag 2022 gepubliceerd met daarin de ontwikkeling van de klachtenbehandeling én trends en ontwikkelingen die de sector kan gebruiken voor verbetering. In het verslag wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over schade of levensverzekeringen en klachten over bancaire zaken.
3 mei 2023
Binnenkort krijgen alle financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid de factuur voor de jaarbijdrage 2022 van het financiële klachteninstituut. De jaarbijdrage wordt per financiële dienstverlener berekend in lijn met het Kostenreglement 2023.
16 januari 2023
Kifid laat vanaf dit jaar jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de klanttevredenheid bij financiële dienstverleners. Hiermee wil het klachteninstituut meer inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten voor de klachtprocedure en –behandeling op voor de financiële dienstverlener belangrijke onderwerpen.
25 oktober 2022
De reglementen van Kifid zijn per 1 april aangepast. De reglementen van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep zijn omgezet in een meer toegankelijke en begrijpelijke versie. Het financiële klachtenloket wil hiermee een bijdrage leveren aan de laagdrempeligheid en klantvriendelijkheid. Hou dus rekening met de nieuwe reglementen in geval van nieuwe klachtenbehandelingen en zorg dat j ...
7 april 2022
In zijn brief van 12 juli heeft minister Hoekstra een reactie gegeven op de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Alkaya. Het Kamerlid heeft in zijn initiatiefnota “Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening” diverse voorstellen gedaan die gaan over doel en structuur van Kifid. De SP is ...
26 juli 2021
Kifid is deze week gestart met Kifid Kennis; een kennisportaal waar consumenten inzicht krijgen in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Kifid Kennis zal de komende tijd regelmatig worden aangevuld met nieuwe onderwerpen.
28 juli 2020
Sinds 8 juni organiseert KIFID weer fysieke zittingen. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met het voldoende afstand houden tot elkaar en andere coronamaatregelen. Zaken die zich daarvoor lenen blijft KIFID ook telefonisch of via videozittingen behandelen.
11 juni 2020
De Commissie van Beroep heeft haar uitspraak gepubliceerd in een zaak over de nazorg bij ORV’s die vorig jaar september speelde. Met de uitspraak worden de civiel- en publiekrechtelijke kaders van de nazorgplicht aangegeven. Als de klachten over de premiedalingen daarnaast iets duidelijk hebben gemaakt is dat hoe belangrijk het is om met de klant goede afspraken te maken over de dienstverlening, e ...
29 mei 2020
KIFID heeft begin mei het jaarslag over 2019 gepubliceerd met daarin het aantal klachten en de resultaten van behandeling én bemiddeling. Twee zaken vallen daarin op: 1) dat er meer klachten in behandeling zijn genomen en 2) dat het aantal klachten dat via bemiddeling is opgelost is toegenomen.
20 mei 2020
Het ministerie van Financiën start met een evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de stakeholders. Wij zullen onze inzet voor deze klankbordgroep voorbereiden gezamenlijk met de OvfD en de VV&A. De evaluatie loopt tot komend najaar.
30 april 2020