Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

klachtenafhandeling
Met de op Kifid Kennis gepubliceerde praktijkvoorbeelden geeft het klachteninstituut geïnteresseerden inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten. De voorbeelden laten zien hoe Kifid tegen een bepaald onderwerp aankijkt en wat de consument kan verwachten als deze daar een klacht over indient. Hoewel de voorbeelden geschreven zijn op consumenten, geeft het een goed beeld van hoe het ...
27 februari 2024
Binnenkort krijgen alle financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid de factuur voor de jaarbijdrage 2024 van het financiële klachteninstituut. De jaarbijdrage wordt per financiële dienstverlener berekend in lijn met het Kostenreglement 2024 en is minimaal 120 euro.
2 januari 2024
In 2022 is Kifid gestart met een jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar de klanttevredenheid bij financiële dienstverleners. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten op voor de financiële dienstverlener belangrijke aspecten in de klachtbehandeling. Het onderzoek naar de klanttevredenheid van financieel dienstverleners in 2023 vindt deze maand plaats.
4 oktober 2023
In het kader van de 4 jaarlijkse evaluatie van KIFID heeft onderzoeksinstituut SEO aan KIFID de aanbeveling gedaan om het juridisch kader breder op te vatten en standaard ook te toetsen of een klant zorgvuldig is behandeld. KIFID heeft hierover eerst een wetenschappelijke opinie gevraagd en deze vervolgens besproken in dialoog met stakeholders, waaronder AFM, het ministerie van Financiën, consumen ...
8 augustus 2023
Onlangs zijn aan de reeks Kifid Kennis twee nieuwe dossiers toegevoegd. In ‘Bemiddelen, wat houdt dat precies in?’ geeft het klachteninstituut uitleg over het bemiddelingsproces, wat de voordelen ervan zijn en wanneer voor deze vorm kan worden gekozen. In het dossier ‘Wanneer hoeft de reis- of annuleringsverzekeraar niet uit te keren?’ wordt ingegaan op de rechten van verzekerden en de uitleg van ...
20 juli 2023
Kifid heeft onlangs het Jaarverslag 2022 gepubliceerd met daarin de ontwikkeling van de klachtenbehandeling én trends en ontwikkelingen die de sector kan gebruiken voor verbetering. In het verslag wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over schade of levensverzekeringen en klachten over bancaire zaken.
3 mei 2023
Binnenkort krijgen alle financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid de factuur voor de jaarbijdrage 2022 van het financiële klachteninstituut. De jaarbijdrage wordt per financiële dienstverlener berekend in lijn met het Kostenreglement 2023.
16 januari 2023
Kifid laat vanaf dit jaar jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de klanttevredenheid bij financiële dienstverleners. Hiermee wil het klachteninstituut meer inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten voor de klachtprocedure en –behandeling op voor de financiële dienstverlener belangrijke onderwerpen.
25 oktober 2022
De reglementen van Kifid zijn per 1 april aangepast. De reglementen van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep zijn omgezet in een meer toegankelijke en begrijpelijke versie. Het financiële klachtenloket wil hiermee een bijdrage leveren aan de laagdrempeligheid en klantvriendelijkheid. Hou dus rekening met de nieuwe reglementen in geval van nieuwe klachtenbehandelingen en zorg dat j ...
7 april 2022
In zijn brief van 12 juli heeft minister Hoekstra een reactie gegeven op de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Alkaya. Het Kamerlid heeft in zijn initiatiefnota “Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening” diverse voorstellen gedaan die gaan over doel en structuur van Kifid. De SP is ...
26 juli 2021