Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 3-3-2021

EU-regeling vervangt coulanceregelingen rijbewijzen verzekeraars

EU-regeling vervangt coulanceregelingen rijbewijzen verzekeraars

In januari meldden we je dat er in Europees verband gewerkt aan een nieuwe verordening die de geldigheid van de verlopen rijbewijzen en certificaten tijdens de coronacrisis moet regelen. De EU heeft de nieuwe wet die de coulanceregeling voor rijbewijzen, keuringen etc. vervangt onlangs aangenomen.

Nieuws
geplaatst op: 22-2-2021

Raamwerk COVID-19 en de Richtlijn kostenverdeling delcredere-risico ongewijzigd verlengd tot 1 juni

Raamwerk COVID-19 en de Richtlijn kostenverdeling delcredere-risico ongewijzigd verlengd tot 1 juni

Door de verlenging van de lockdown en de avondklok tot in elk geval begin maart 2021 blijft de situatie voor veel ondernemers zeer zorgelijk. Het ‘Raamwerk richtlijnen distributie zakelijke markt’, dat in april 2020 is geïntroduceerd, biedt verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs/makelaars een overzicht aan mogelijkheden om (premie)schuldpositie te voorkomen. Beide richtlijnen zijn onlangs verlengd tot 1 juni. Op deze manier kun jij ook de komende tijd je zakelijke klanten helpen met maatwerk.

Nieuws
geplaatst op: 10-2-2021

Overheid komt met regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC)

Overheid komt met regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC)

In aanvulling op ons eerdere bericht over de schade bij bedrijven en winkels als gevolg van de coronarellen, geven wij je hier een laatste update. De overheid heeft 9 februari een loket aangekondigd voor ondernemers die als gevolg van de coronarellen schade hebben geleden die zij niet van hun verzekeraar vergoed krijgen.

Nieuws
geplaatst op: 2-2-2021

Schadeafwikkeling rellen avondklok

Schadeafwikkeling rellen avondklok

De rellen van de afgelopen week roepen de vraag op hoe de veroorzaakte schade vanuit verzekeringsperspectief is af te wikkelen. Het verbond van Verzekeraars heeft na veel vragen hierover een aparte informatiesite gepubliceerd met vraag en antwoord over de schadeafwikkeling voor zowel bedrijven als particulieren.

Nieuws
geplaatst op: 28-1-2021

Signaleren en ondersteunen van MKB’ers in financiële problemen

Signaleren en ondersteunen van MKB’ers in financiële problemen

De Nederlandse economie wordt hard getroffen als gevolg van het coronavirus. Hierdoor zal de schuldenproblematiek in Nederland toenemen, ook onder het MKB. Binnen het MKB worden vooral zzp’ers hard geraakt. Deloitte heeft de impact van corona specifiek op het MKB onderzocht. Een van de belangrijkste bevindingen is dat het cruciaal is om het hulpaanbod voor ondernemers beter te stroomlijnen. De versnippering is momenteel te groot en er wordt dubbel werk gedaan op verschillende plekken. Er is maatwerk nodig. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het COVID-19 Actieplan voor het MKB in Nederland.

Nieuws
geplaatst op: 25-1-2021

Heb jij medewerkers die mogelijk op pad moeten tijdens de avondklok?

Heb jij medewerkers die mogelijk op pad moeten tijdens de avondklok?

Afgelopen zaterdag 23 januari is de avondklok ingegaan. Deze geldt in ieder geval tot en met 9 februari van 21.00 uur tot 4.30 uur. Iedereen die tijdens de avondklok voor zijn werk toch naar buiten moet, moet over een volledig ingevulde en geldige eigen verklaring en werkgeversverklaring beschikken. Hierover informeerden we je eerder al.

Nieuws
geplaatst op: 22-1-2021

Samenvatting in beeld van de meest recente coronaregels

Samenvatting in beeld van de meest recente coronaregels

Het zal je niet ontgaan zijn dat de coronaregels onlangs weer zijn aangescherpt. Zo is onder andere een avondklok ingesteld die zaterdag 23 januari om 21.00 uur ingaat; hierover informeerden we je gisteren al. Maar hoe zit het met de overige nieuwste maatregelen?

Nieuws
geplaatst op: 21-1-2021

Bereid je voor op de avondklok

Bereid je voor op de avondklok

UPDATE: De Tweede Kamer is gisterenavond akkoord gegaan met een avondklok vanaf aanstaande zaterdag 23 januari. De avondklok duurt van 21.00 tot 4.30 en geldt zeker tot de nacht van 9 op 10 februari. Op 2 februari beslist het kabinet over een eventuele verlenging. De avondklok maatregel kent een uitzondering voor noodzakelijk werk. Onder voorbehoud van nog mogelijke aanpassingen vanuit de Kamer en nadere duiding van de voorstellen, lees je hieronder waar je op moet letten als jij of je medewerkers toch tijdens de avondklok op pad moeten.

Nieuws
geplaatst op: 28-12-2020

Raamwerk COVID-19 verlengd tot 5 februari 2021

Raamwerk COVID-19 verlengd tot 5 februari 2021

Het Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt is in april 2020 geïntroduceerd om ondernemers in nood te helpen. Vanwege de afgekondigde harde lockdown is dit Raamwerk nu verlengd tot 5 februari 2021. Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis niet in staat zijn hun verzekeringspremies te voldoen, kunnen tenminste tot deze datum een beroep doen op deze minimumregeling. Op deze manier kun jij ook in het nieuwe jaar je zakelijke klanten helpen met maatwerk.

Nieuws
geplaatst op: 15-12-2020

Nieuwe lockdown kan tot nieuwe vragen leiden

Nieuwe lockdown kan tot nieuwe vragen leiden

Zoals bekend zijn de maatregelen en adviezen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen gisteren flink aangescherpt. Voor veel ondernemers een ingrijpend besluit. Hoewel veel vragen die bij een lockdown komen kijken intussen bekend zijn, is het toch ook weer een nieuwe situatie. Welke vragen deze situatie precies allemaal gaat oproepen zal de komende tijd duidelijk worden. Uiteraard staan wij klaar om je daar zoveel mogelijk bij te helpen.