Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Zorgplicht
In het voorjaar heeft de AFM aangekondigd dat de toezichthouder onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van hypotheekadvies. In augustus en september heeft de AFM met een aantal betrokken partijen, zoals Adfiz en de OvFD gesproken, als voorbereiding op dat onderzoek. Inmiddels heeft de AFM aangegeven dat zij deze week begonnen is met het versturen van informatieverzoeken aan betrokken financiële ins ...
26 september 2023
Een recente Kifid-uitspraak benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is dat een consument goed wordt geïnformeerd voorafgaand aan het maken van (in dit geval) de keuze tussen een vast of variabel pensioenuitkeringsproduct. Als consumenten een pensioenproduct met variabele uitkering kunnen afsluiten zonder advies in te winnen, dan rust op de verzekeraar als pensioenuitvoerder een zwaarwegende informat ...
15 februari 2022
De Consumentenbond heeft de uitkomsten van een vergelijking van serviceabonnementen van financieel advieskantoren gepubliceerd. In dit onderzoek wordt benadrukt dat serviceabonnementen tijdens de looptijd van een complex product grote toegevoegde waarde voor de consument kunnen hebben. Tegelijkertijd wordt over sommige diensten binnen serviceabonnementen pittige uitspraken gedaan. Zo wordt het bie ...
27 oktober 2021
AFM heeft gisteren de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar adviessoftware van veelgebruikte AOV-pakketten. Daarin zegt de toezichthouder ondermeer dat ‘adviessoftware een goed hulpmiddel is voor financieel adviseurs, maar dat voor het geven van goed financieel advies aan klanten meer nodig is’. Het is goed dat AFM benadrukt dat adviessoftware ondersteunend is aan AOV-advies, maar dat het ...
23 juni 2021
Eind vorig jaar hebben we samen met het Verbond een factsheet opgesteld naar aanleiding van de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2021 voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Onlangs is op de website www.verzekerennakanker.nl een tool opgenomen waarmee ex-kankerpatiënten ook zelf ku ...
7 juni 2021
Het laatste verslag van de expertsessie van de online Adfiz Platformbijeenkomst is dat van de sessie die door Coen Fledderus van Polis Advocaten werd verzorgd.
22 april 2021
Deze week verscheen in VVP een artikel van ons naar aanleiding van een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid over de doorlopende zorgplicht bij een AOV die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod valt.
25 februari 2021
Het afgelopen jaar heeft de Commissie van Beroep van het Kifid een duidelijke uitspraak gedaan over de wettelijke zorgplicht. In hoger beroep werd geoordeeld dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt tot het informeren van de klant over wijzigingen in het product en relevante wet- en regelgeving. Dit neemt echter niet weg dat je als adviseur op grond van je privaatrechtelijke zorgplicht ...
14 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Deze regeling biedt voor veel ex-kankerpatiënten mogelijkheden en jij als adviseur hebt een belangrijke positie om klanten goed te informeren. Daarom hebben Adfiz en het Verbond van Verzekeraars een factsheet gemaakt met een samenvatting van ...
30 december 2020
De Commissie van Beroep heeft haar uitspraak gepubliceerd in een zaak over de nazorg bij ORV’s die vorig jaar september speelde. Met de uitspraak worden de civiel- en publiekrechtelijke kaders van de nazorgplicht aangegeven. Als de klachten over de premiedalingen daarnaast iets duidelijk hebben gemaakt is dat hoe belangrijk het is om met de klant goede afspraken te maken over de dienstverlening, e ...
29 mei 2020