Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 28-9-2020

Laatste week campagne loondoorbetaling bij ziekte ingegaan

Laatste week campagne loondoorbetaling bij ziekte ingegaan

Wellicht heb je de reclames voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering de afgelopen dagen al gehoord op de radio of gezien op internet. Werkgevers hebben tot 1 oktober de mogelijkheid om de overstap te maken voor het verzekeringsjaar 2021. Maar ook na die datum blijft aandacht voor loondoorbetaling bij ziekte natuurlijk belangrijk. De campagne verwijst door naar www.loondoorbetalingbijziekte.nl. Hier kunnen ondernemers meer informatie vinden over de loondoorbetalingsplicht en de mogelijkheid dit risico te verzekeren. Adfiz heeft een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de campagne en de website. Sinds kort worden geïnteresseerde werkgevers doorverwezen naar de adviseur-zoeker van Adfiz.

Nieuws
geplaatst op: 24-9-2020

Menzis neemt onduidelijkheid weg over collectiviteitenbrief

Menzis neemt onduidelijkheid weg over collectiviteitenbrief

Enkele weken geleden heeft Menzis een brief aan adviseurs gestuurd die de nodige stof deed opwaaien. Zo werd aangekondigd dat verzekerden mogelijk lopende het verzekeringsjaar worden afgekocht en dat een dergelijke overgang tot verlies van het bemiddelaarschap van jou als adviseur leidt. Zoals aangekondigd zijn wij hierover met Menzis in gesprek gegaan. Menzis erkent dat de brief op sommige onderdelen onbedoeld tot verwarring kan leiden en heeft een aantal zaken verduidelijkt. Wij blijven met Menzis in gesprek over de toekomstige samenwerking tussen adviseurs en deze zorgverzekeraar.

Nieuws
geplaatst op: 22-9-2020

Adfiz onaangenaam verrast over voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting

Adfiz onaangenaam verrast over voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting

Minister Van Ark heeft in een Kamerbrief bekend gemaakt de collectiviteitskorting op de basisverzekering te willen afschaffen. Deze afschaffing zou in moeten gaan per 1 januari 2023. Adfiz is onaangenaam verrast door deze stap van de Minister. Twee maanden geleden stuurde de voorganger van Van Ark nog het Equalis-rapport aan de Tweede Kamer waaruit duidelijk bleek dat er de afgelopen jaren een enorme vooruitgang is geboekt door adviseurs en zorgverzekeraars. Bovendien is de maximale korting op de basisverzekering pas sinds 1 januari 2020 verlaagd van 10% naar 5%, dus van een serieuze evaluatie kan geen sprake zijn. Adfiz blijft in gesprek met zorgverzekeraars en de politiek.

Nieuws
geplaatst op: 20-8-2020

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: kennissessie ORV

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: kennissessie ORV

Scildon brengt als een van de partners van de Adfiz Platformbijeenkomst 2020 het kennisthema ORV. Scildon heeft recent onderzocht wat de financiële gevolgen zijn voor nabestaanden van vroegtijdig overlijden van een partner. Onder huishoudens zonder overlijdensrisicoverzekering zorgt dit in 48% van de gevallen voor grote financiële problemen (onder gezinnen met een huurwoning is dit zelfs 66%).

Nieuws
geplaatst op: 25-6-2020

Zorginhoudelijke afspraken fors toegenomen, nu niet de korting afschaffen

Zorginhoudelijke afspraken fors toegenomen, nu niet de korting afschaffen

Op 24 juni heeft minister Van Rijn van VWS een onderzoek over zorgcollectiviteiten naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief geeft de Minister aan dat de maximale collectiviteitskorting van 5% in ieder geval tot en met 2021 gehandhaafd blijft. Daarnaast is Van Rijn erg positief over het fors toegenomen aantal zorginhoudelijke afspraken. In het najaar komt zijn opvolger, Tamara van Ark, met een beleidsreactie over de toekomst van de collectiviteitskorting. In dit ledenbericht vatten de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport van Equalis voor je samen.

Nieuws
geplaatst op: 16-6-2020

Uniform uitvraagformulier WGA ERD voor overstap per 1 januari 2021 nu beschikbaar

Uniform uitvraagformulier WGA ERD voor overstap per 1 januari 2021 nu beschikbaar

Het uniforme uitvraagformulier voor het WGA Eigenrisicodragerschap is weer vernieuwd. De geactualiseerde versie kun je gebruiken voor werkgevers die een overstap overwegen per 1 januari 2021. Het uiterste beslismoment voor deze overstap is 1 oktober 2020. Het uniform uitvraagformulier is hierop aangepast. Zorg ervoor dat je altijd het meest actuele formulier gebruikt.

Nieuws
geplaatst op: 14-5-2020

Meld je nu aan voor het webinar over ORV-advies

Meld je nu aan voor het webinar over ORV-advies

Dat je hypotheekklanten in aanmerking komen voor een overlijdensrisicoverzekering, is duidelijk. Maar advies over overlijdensrisico is ook belangrijk voor andere klanten in je portefeuille. Denk bijvoorbeeld aan al je klanten die een woning huren en bij overlijden iemand achterlaten. In het webinar 'een ORV advies past bij iedere klant', dat we samen met Scildon organiseren op 3 juni om 12.00u zal Roy Revet van Scildon hierop ingaan. Daarna is er alle ruimte om hem vragen te stellen over dit onderwerp.

Nieuws
geplaatst op: 9-4-2020

Zieke werknemers en de NOW

Zieke werknemers en de NOW

Sinds afgelopen maandag is het voor ondernemers mogelijk om gebruik te maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Afhankelijk van de geleden omzetdaling krijgt een werkgever tot 90% van zijn loonkosten vergoed. Tegelijkertijd hebben veel ondernemers een verzuimverzekering en vragen zich af wanneer van welke regeling gebruik gemaakt kan worden. In dit ledenbericht gaan we in op de samenloop tussen deze twee regelingen aan de hand van een viertal voorbeelden.

Nieuws
geplaatst op: 25-2-2020

Lobby collectiviteitskorting gaat volgende fase in: lever ook je bijdrage

Lobby collectiviteitskorting gaat volgende fase in: lever ook je bijdrage

Met het verlagen van de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering van 10% naar 5% was voor veel adviseurs het einde van 2019 een spannende periode. Nu het stof is neergedaald blijkt dat het aantal consumenten dat van zorgverzekeraar is gewisseld met 6,5% zelfs lager ligt dan 2018. Dit betekent echter niet dat de lobby van Adfiz nu stilstaat: integendeel. In de politiek gaan er namelijk stemmen op om de mogelijkheid tot het geven van collectiviteitskorting volledig af te schaffen. Samen met VNO NCW/MKB Nederland en een aantal zorgverzekeraars zetten we ons in voor behoud van de collectiviteitskorting. Daarbij hebben wij ook jouw hulp nodig.

Nieuws
geplaatst op: 29-1-2020

Volop promotiemateriaal voor MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Volop promotiemateriaal voor MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Zowel MKB Nederland als het Ministerie van Sociale Zaken bieden een toolkit met promotie- en communicatiemiddelen om ondernemers te informeren over de nieuwe verzuim-ontzorgverzekering. Alles wat je moet weten over deze verzekering hebben we vorig jaar samen met het Verbond van Verzekeraars samengevat in een infographic.