Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 20-3-2019

Crowdsurance als aanvulling op AOV - Expertsessie Particulier Platform 3 april

Crowdsurance als aanvulling op AOV - Expertsessie Particulier Platform 3 april

"Kleine risico's kun je beter zelf opvangen en grotere risico's, die je niet zelf kan dragen, daar kun je je beter voor verzekeren." Dit is vaak het algemene advies van de risicoadviseur. Tot nu toe. Want er komen de laatste tijd nieuwe vormen op om risico's onderling op te vangen. Eén van die nieuwe vormen is crowdsurance.

Nieuws
geplaatst op: 18-2-2019

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies aangepast

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies aangepast

Sinds het najaar van 2016 geldt voor alle leden de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Beter bekend onder de naam ‘Gedragscode collectiviteiten’. De afgelopen jaren heeft de collectiviteitsmarkt niet stilgestaan. Daarom hebben we de Gedragscode collectiviteiten op een aantal onderdelen enigszins aangepast. In dit ledenbericht lees je wat er is veranderd en kun je de nieuwe Gedragscode downloaden.

Nieuws
geplaatst op: 17-1-2019

Seminar: Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte?

Seminar: Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte?

Minister Koolmees van SZW heeft afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het pakket sluit volgens de minister beter aan bij de behoeften van vooral kleine werkgevers. Eerder informeerden we je over de inhoud van deze maatregelen en hoe wij ons daarvoor hebben ingezet. Samen met NVIA organiseren we nu een seminar waarin de maatregelen wordt toegelicht.

Nieuws
geplaatst op: 7-1-2019

Uniform uitvraagformulier WGA ERD bijgewerkt en vanaf nu in het Engels beschikbaar

Uniform uitvraagformulier WGA ERD bijgewerkt en vanaf nu in het Engels beschikbaar

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap. De afgelopen weken is gewerkt aan het updaten van het formulier in het licht van het eerstvolgende overstapmoment op 1 juli 2019 (beslismoment: 1 april 2019). Het is dus de bedoeling dat je vanaf nu gebruik maakt van het meest actuele formulier.

Publicaties
geplaatst op: 27-12-2018

Aandacht voor zorgcollectiviteit in VVP Ken je Vak

Aandacht voor zorgcollectiviteit in VVP Ken je Vak

Regelmatig leveren we een bijdrage aan de Ken je Vak-serie van VVP. Vorige week beantwoordden we de vraag hoe je goed invulling kunt geven aan collectieve zorgverzekeringen.

Nieuws
geplaatst op: 25-9-2018

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche - verslag expertsessie Zakelijk Platform

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche - verslag expertsessie Zakelijk Platform

Is onverzekerbaarheid een issue op de inkomensmarkt? Over dit thema werd in een zeer interactieve sessie met adviseurs gesproken tijdens het Zakelijke Platform op 19 september. Voor AOV is het voor sommige zware beroepen niet mogelijk om een dekking te krijgen tot de AOW-leeftijd waardoor de ondernemer een financieel gat te overbruggen heeft. Gesproken werd over mogelijke oplossingen, waarbij verzekeraars proberen met creatieve productvormen de ondernemer een oplossing te bieden. Ook de toekomst kwam aan de orde.

Nieuws
geplaatst op: 18-6-2018

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD bijgewerkt

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD bijgewerkt

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap. De afgelopen weken is gewerkt aan het updaten van het formulier in het licht van het eerstvolgende overstapmoment op 1 januari 2019 en het bijbehorende beslismoment 1 oktober 2018. Het is dus de bedoeling dat je vanaf nu gebruik maakt van het meest actuele formulier.

Publicaties
geplaatst op: 18-4-2018

Pieter van der Loo (Meijers Assurantiën) in Elsevier

Pieter van der Loo (Meijers Assurantiën) in Elsevier

Pieter van der Loo van Adfiz-lid Meijers Assurantiën is onlangs geïnterviewd over het verzekeren van ziekteverzuim. In het artikel in Mijn Bedrijf, een bijlage bij Elsevier Weekblad, staat hij stil bij de overwegingen rondom het verzekeren van verzuim.

Persberichten
geplaatst op: 7-11-2017

Ook financieel adviseurs kritisch over verkorting loondoorbetalingsplicht

Ook financieel adviseurs kritisch over verkorting loondoorbetalingsplicht

Het nieuwe kabinet is van plan de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (een bovengrens van vijfentwintig werknemers wordt genoemd) te verkorten van twee naar een jaar. De kosten voor de loondoorbetaling in het tweede jaar worden dan gezamenlijk door de werkgevers gedragen. Net zoals VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars heeft ook Adfiz bedenkingen bij dit voornemen.

Nieuws
geplaatst op: 6-11-2017

Zorgcollectiviteiten: erop of eronder

Zorgcollectiviteiten: erop of eronder

Nog een paar dagen en ook de laatste zorgverzekeraars maken hun zorgpremies voor 2018 bekend; het zorgseizoen barst dan écht los. Voor wat betreft de zorgcollectiviteiten wordt het een tijd van erop of eronder. Want we moeten nu waarmaken wat we met de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies hebben willen beogen: het aanbieden van collectiviteiten die door zorginhoudelijke afspraken echt toegevoegde waarde bieden om een premiekorting te rechtvaardigen.