Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Zorg en inkomen
Op het Adfiz Najaarsevent heeft Lindenhaeghe traditioneel een update gegeven over de belangrijkste relevante wijzigingen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd. Op het gebied van zorgverzekeringen houden wij zelf een uitgebreid overzicht bij van de belangrijkste aanpassingen per 2024.
21 september 2023
Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.
11 september 2023
De Zorgverzekeringswet kent bepaalde publiekrechtelijke waarborgen, zoals de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie. Om te voorkomen dat sommige zorgverzekeraars hierdoor met een veel hogere schadelast komen te zitten en in financiële problemen raken, krijgen verzekeraars een zogenaamde ‘vereveningsbijdrage’. Kort gezegd komt het erop neer dat een verzekeraar een hogere bijdrage kr ...
21 augustus 2023
Op dinsdag 12 september organiseert VVP in De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS) het Vakevent Inkomen 2023. In een middag krijgen aanwezigen een overzicht en een update op het gebied van Inkomensverzekeringen. Als Adfiz-lid betaal je €75 in plaats van €95 om dit evenement bij te wonen.
15 augustus 2023
FinRust, een initiatief van Adfiz-lid Kok Advies uit Amstelveen, organiseert aanstaande donderdag 13 juli om 13.30u een webinar tips en tricks voor FinRust. De training is gericht op zowel bestaande gebruikers als geïnteresseerden in FinRust.
11 juli 2023
Per 1 juli 2023 worden een aantal uitkeringsbedragen weer aangepast. Basis is dat het minimumloon stijgt. Uitkeringen die daarop gebaseerd zijn, stijgen vervolgens mee. Het gaat om ondermeer de uitkeringsbedragen van de WIA, de Wajong en WW. Ook de bruto uitkeringen van de ZW worden verhoogd met ruim 3%. Het maximumdagloon stijgt naar bruto € 264,57.
22 juni 2023
In de markt van eigenrisicodragerschap van de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (Wga) zijn twee data erg belangrijk. Zowel 1 juli als 1 januari gelden als overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap. Zowel een aan- als afmelding voor het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor het volgende overstapmoment bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 januari 2024 als overstapmomen ...
20 juni 2023
Re-integratie van zieke werknemers vergt inspanning van allerlei partijen. In eerste instantie uiteraard van zowel werknemer als werkgever. Welke verplichtingen werkgevers en werknemers hebben is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de “Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar”. Per 1 juli 2023 wordt deze regeling aangepast. De wijziging beoogt de positie van werknemers te versterken en ...
19 juni 2023
Vektis, het business intelligence centrum voor data rondom zorg en zorgverzekeringen, publiceert jaarlijks de Zorgthermometer. Dit document bevat allerlei cijfers en trends rondom zorgverzekeringen en de keuzes van zorgverzekerden. Er staan interessante feiten en cijfers in die ook gebruikt kunnen worden in de adviespraktijk rondom zorgverzekeringen.
8 juni 2023
De omvang van het verzekeringspakket van de Zorgverzekeringswet wordt door de overheid vastgesteld. Meestal worden de wijzigingen in mei of juni bekend gemaakt door middel van de publicatie van het concept Besluit zorgverzekering. Het conceptbesluit wordt dan voorgehangen in de Tweede Kamer en aan de Raad van State voorgelegd. Per 2024 zijn er twee voorgenomen wijzigingen in het pakket van de basi ...
7 juni 2023