Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Zorg en inkomen
Elk jaar kunnen verzekerden overstappen van zorgverzekering. Vanaf het moment dat zorgverzekeraars hun nieuwe premies bekend gemaakt hebben, uiterlijk 12 november, breekt het 'zorgseizoen' in volle kracht los. Verzekerden worden van allerlei kanten benaderd om toch vooral over te stappen naar een andere verzekeraar. Als de oude zorgverzekering maar vóór 1 januari is opgezegd, kan een verzekerde zi ...
8 februari 2024
Bijna iedereen die in Nederland woont is namelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. En hoewel veel mensen daar anders over denken, is de zorgverzekering geen simpele schadeverzekering. Om te helpen om de kennis rond de Zorgverzekeringswet up-to-date te houden, biedt Adfiz een gratis handboek aan over de Zorgverzekeringswet. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle re ...
10 januari 2024
Tweemaal per jaar worden de uitkeringsbedragen van ondermeer de WIA en WW aangepast. Ook per aanstaande 1 januari vindt deze aanpassing van de uitkeringsbedragen weer plaats, als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon. De hoogte van de uitkeringsbedragen is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, dus een wijziging in het minimumloon leidt tot wijzigingen in uitkeringsbedragen.
28 december 2023
1 januari en 1 juli gelden als overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap. Zowel een aan- als afmelding voor het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor het volgende overstapmoment bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 juli 2024 als overstapmoment geldt dus dat een aan- of afmelding uiterlijk 31 maart 2024 bij de Belastingdienst bekend moet zijn.
20 december 2023
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de VWS-Verzekerdenmonitor 2023 gepubliceerd. Deze jaarlijkse uitgave van VWS bevat veel informatie over verschillende onderwerpen die interessant kunnen zijn voor financieel adviseurs die zich bezig houden met zorgverzekeringen.
29 november 2023
Al een aantal jaar kampt het UWV met forse achterstanden in de verwerking van WIA-aanvragen. Het sociaal medisch beoordelen van de aanvraag voor een WIA-uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer is een complex proces. Daarnaast is het ook voor het UWV lastig om voldoende personeel te vinden. Vandaar dat de achterstanden groot zijn. Om die achterstanden versneld af te handelen, zijn er verschi ...
21 november 2023
Jaarlijks moeten zorgverzekeraars uiterlijk 7 weken (in 2023: 12 november) voor de ingangsdatum van de premiewijzigingen hun verzekerden informeren wat de premiestelling voor het nieuwe kalenderjaar wordt. Op deze datum moet de zorgverzekeraar het aanbod voor het nieuwe jaar op de - vaak digitale - deurmat van de verzekerden hebben liggen. Daarom wordt deze datum vaak aangeduid als ‘deurmatdatum'. ...
14 november 2023
Dat het UWV met forse achterstanden kampt bij WIA-beoordelingen is bekend. Dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijft zoeken naar mogelijkheden om het UWV te helpen om die achterstanden in te lopen is ook geen geheim. In oktober heeft demissionair minister Van Gennip nog een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de achterstanden. In ...
8 november 2023
Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar (104 weken) tenminste 70% van het loon door te betalen. Gedurende deze periode moeten zowel werkgever als werknemer actief aan re-integratie werken. Deze re-integratie is gericht op terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer bij de eigen werkgever (eerste spoor re-integratie). Daarnaast kan ook gekeken worden naar ...
17 oktober 2023
“Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid staat onder grote druk, vanwege de pregnante problematiek ten aanzien van de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen. Ik vind het noodzakelijk actie te blijven nemen, door te versnellen waar dat kan en nieuwe acties te nemen waar dat nodig is, om deze mismatch op te lossen.” Zo begint de brief die minister Van ...
12 oktober 2023