Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Zorg en inkomen
In de eerste VVP van 2023 is een artikel van ons gepubliceerd over ‘de ins en outs van de Zorgverzekeringswet'. Hierin wijzen we op het bestaan van ons handboek ‘Zorgverzekeringswet in praktijk’.
23 februari 2023
De Zorgverzekeringswet kent de mogelijkheid voor verzekerden om jaarlijks over te stappen. Zorgverzekeraars moeten uiterlijk 12 november de premiestelling voor het daaropvolgende jaar bekend maken. Als iemand wil overstappen, moet hij of zij vervolgens vóór 1 januari de zorgverzekering bij de oude zorgverzekeraar (laten) opzeggen. Die persoon heeft dan tot 1 februari de tijd om zich per 1 januari ...
2 februari 2023
Onderdeel van de verplichte zorgverzekering is een eigen risico van €385 per verzekerde vanaf 18 jaar per kalenderjaar. Dit verplichte eigen risico is op vrijwillige basis nog te verhogen met maximaal €500 per jaar. Per 2025 wordt het eigen risico 'slimmer vormgegeven'.
30 januari 2023
Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet bij menig adviseur langskomen. Rondom de Zorgverzekeringswet is altijd veel te doen. Zo is per 2023 de collectiviteitskorting op de basisverzekering afgeschaft.
5 januari 2023
1 januari en 1 juli gelden als overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap. Zowel een aan- als afmelding voor het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor het volgende overstapmoment bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 juli 2023 als overstapmoment geldt dus dat een aan- of afmelding uiterlijk 31 maart bij de Belastingdienst bekend moet zijn.
22 december 2022
Voor arbeidsmigranten is het niet altijd eenvoudig om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg in Nederland. Dit heeft verschillende oorzaken, bijvoorbeeld het gebrek aan taalvaardigheid of het niet kunnen vinden van een huisarts. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een convenant gesloten o ...
19 december 2022
Tweemaal per jaar, in januari en in juli, worden de uitkeringsbedragen van ondermeer de WIA en WW aangepast. Deze periodieke aanpassing heeft te maken met de wijzigingen die in het wettelijk minimumloon worden doorgevoerd. De hoogte van de uitkeringsbedragen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.
13 december 2022
In het coalitieakkoord dat de regeringspartijen hebben afgesloten is opgenomen dat de arbeidsparticipatie en de positie van arbeidsongeschikten verbeterd moet worden. Ook wil het kabinet onderzoeken hoe de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) hervormd moet worden, “met oog voor uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid.” Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen dat er een ar ...
29 november 2022
De “Kenniskern” van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verzorgt jaarlijks een document met daarin een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rond de Zorgverzekeringswet voor het volgende jaar. Dit document kan helpen om de actuele kennis van medewerkers in de zorgverzekeringsbranche up-to-date te houden.
8 november 2022
Op Prinsjesdag maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun inschatting van de gemiddelde premie voor de basisverzekering bekend. VWS ging ervan uit dat de premie gemiddeld € 11,25 per maand zou stijgen. Zorgverzekeraars bepalen zelf hoeveel de premie daadwerkelijk wijzigt, bijvoorbeeld door overreserves in te zetten.
28 september 2022